LokalTapiola Österbotten

LähiTapiola Österbotten-Pohjanmaa Raippaluodon-silta kesällä

LokalTapiola Österbotten betjänar sina kunder längs den tvåspråkiga österbottniska kustremsan. Vi är en stark marknadsledare inom hela området. Vi har cirka 72 000 kunder. 100 finansproffs tillhandahåller kunderna den bästa servicen i branschen. Du kan sköta dina ärenden hos oss personligen, per telefon eller via Internet. Vi gör också kundbesök hos företag och lantbruk.

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma för LokalTapiola Österbotten Ömsesidigt Försäkringsbolag hålls måndagen den 28.5.2018 kl. 18.00 i hotell Cumulus Resort Tropiclandia, adress Kärleksstigen 3 i Vasa. Matservering från kl. 17.30.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Verksamhetsberättelse och bokslut 2017

Anmälan

Delägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredag 25.5.2018 kl. 16. Anmälan kan ske

  • per e-post till leif.bjorklund@lokaltapiola.fi
  • per telefon 06-5342029
  • per post under adressen: Handelsesplanaden 19-21, 65100 Vasa

Anmälan ska göras före utgången av anmälningstiden.