Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Nyland

LokalTapiola Nyland är ett ömsesidigt lokalt skadeförsäkringsbolag. LokalTapiola Nyland betjänar i kommunerna runt huvudstadsregionen.
Bolaget har över 70 000 kunder. Antal anställda är nästan 110 inklusive företagardrivna franchisekontor.

Nomineringsutskottet

Bolaget har ett utnänmingsutskott som förvaltningsrådet tillsatt inom sig. Till utskottet hör ordföranden för förvaltningsrådet samt 1–3 andra förvaltningsrådsmedlemmar.

Utnämningsutskottets uppgift är att förbereda personvalen för bolagets förvaltningsorgan och ge förslag om dem till bolagsstämman och förvaltningsrådet. Därtill förbereder och ger utnämningsutskottet nödvändiga förslag till förvaltningsrådet om bolagets företrädare och dess kandidater till positioner i förvaltningsorgan för andra bolag inom LokalTapiola-gruppen.

Medlemmar i nomineringsutskottet 2018->

Olavi Kailari
Paavo Niiranen
Susanne Dahlqvist
Jaana Tuominen

Erik Valros fungerar som utskottets sekreterare