Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Nyland

LokalTapiola Nyland är ett ömsesidigt lokalt skadeförsäkringsbolag. LokalTapiola Nyland betjänar i kommunerna runt huvudstadsregionen.
Bolaget har över 70 000 kunder. Antal anställda är nästan 110 inklusive företagardrivna franchisekontor.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen
  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Kailari Olavi, förvaltningsrådets ordförande, Borgå
Niiranen Paavo, förvaltningsrådets vice ordförande, Tusby
Dahlqvist, Susanne, verkställande direktör, Borgå
Fredriksson, Tage, jordbrukare, Lovisa
Frondén, Sten, utvecklingsdirectör, Lappträsk
Hietala, Jukka, jordbrukare, Mäntsälä
Holsti, Jaakko, MTK Nylands verksamhetsledare, Borgå
Jaakkola, Pia, jordbrukare, Nurmijärvi
Kauppinen, Sauli, företagare, Träskanda
Koli, Mika, Key Account Manager, Kyrkslätt
Lindén Maria, företagare, Tusby
Mellin, Nina, personaldirektör, Sibbo
Oksanen, Otto, fastighetsdirektö,r Borgå
Raatikainen, Johanna, företagare, Tusby
Sihvonen, Dan, företagare, Borgå
Toivonen, Kallepekka, jordbrukare, Nurmijärvi
Tuominen, Jaana, marknadsföringssekreterare, Borgå
Vainio, Risto, järnhandlare, Mäntsälä
Valkama, Carola, verkställande direktör, Esbo
Valtonen, Martin, verkställande direktör, Kyrkslätt
Vänttinen Leila, verkställande direktör, Esbo