Nyland

Porvoo

LokalTapiola Nyland är ett ömsesidigt lokalt skadeförsäkringsbolag. LokalTapiola Nyland betjänar i kommunerna runt huvudstadsregionen.
Bolaget har över 70 000 kunder. Antal anställda är nästan 110 inklusive företagardrivna franchisekontor.

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma för LokalTapiola Nyland Ömsesidigt Försäkringsbolag hålls tisdagen 30.5.2017 kl. 15.00 på Kiala gård, Kialavägen 77, 06100 Borgå.

LähiTapiola Uusimaa Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 30.5.2017 klo 15.00, Kiialan kartanossa osoitteessa Kiialantie 77, Porvoo.


Anmälan till LokalTapiola Nylands bolagsstämma