LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab

LokalTapiola Kapitalförvalting Ab koncentrerar sig på kapitalförvaltning. Vi är en av Finlands största kapitalförvaltare och vi förvaltar en kundförmögenhet på ungefär 10,2 miljarder euro (12/2018).

LokalTapiola Kapitalförvaltning hör till koncernen LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag.

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab

FO-nummer: 1604393-7
Nätfakturaadress 003716043937
Besöksadress: Norrskensgränden 1, Esbo (Hagalund)
Postadress: 02010 LOKALTAPIOLA

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@lokaltapiola.fi

Kundtjänstens nummer 01019 5102, mån-fre kl. 9-17.

Du kan även lämna en kontaktbegäran eller besöka LokalTapiolas kontor.

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen PB 103, 00101 Helsingfors
växel: 010 831 51, www.finanssivalvonta.fi


Tjänster

Tjänster för personkunder

  • Placeringsfonder
  • Private Banking-kapitalförvaltning

Tjänster för företag, företagare och samfund

  • Lösningar för effektiv likviditetsförvaltning
  • Placeringsfonder
  • Private Banking-kapitalförvaltning
  • Tjänster för institutionella investerare

Det är lätt att hålla koll på fondplaceringar via nättjänsten.


Aktuellt