LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab

LokalTapiola Kapitalförvalting Ab koncentrerar sig på kapitalförvaltning. Vi är en av Finlands största kapitalförvaltare och vi förvaltar en kundförmögenhet på ungefär 9,7 miljarder euro (12/2016).

LokalTapiola Kapitalförvaltning hör till koncernen LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag.

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab

FO-nummer: 1604393-7
Nätfakturaadress 003716043937
Besöksadress: Norrskensvägen 7, Esbo (Hagalund)
Postadress: 02010 LOKALTAPIOLA

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@lokaltapiola.fi

Kundtjänstens nummer 01019 5102, mån-fre kl. 8-18.

Du kan även lämna en kontaktbegäran eller besöka LokalTapiolas kontor.

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen PB 103, 00101 Helsingfors
växel: 010 831 51, www.finanssivalvonta.fiAktuellt

tabletilla asiaa

Dokumenterat bästa kapitalförvaltningen i Finland

Vi förvaltar kapitalförvaltningskundernas tillgångar och våra egna tillgångar enligt samma placeringssyn.

> Läs om pris som vi har fått för vår kapitalförvaltning och fondernas framgång

Se filmen och ta en titt bakom kulisserna!

Filmen ger en inblick i hur LokalTapiola Kapitalförvaltning förvaltar placeringstillgångar på över 9 miljarder euro samt visar verksamheten och experterna på kapitalförvaltningsbolaget.

Läs mer