Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab

LokalTapiola Kapitalförvalting Ab koncentrerar sig på kapitalförvaltning. Vi är en av Finlands största kapitalförvaltare och LokalTapiolas kapitalförvaltningskoncern förvaltar en kundförmögenhet på ungefär 26,7 miljarder euro.

Revisor

Revisionens huvudsakliga uppgift är att granska att bolagets bokslut har upprättats enligt bokföringslagen och de andra bestämmelserna som gäller upprättandet av bokslut samt att bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet för bolagets verksamhet och om bolagets ekonomiska ställning.

Bolagets revisor är en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning. Sammanslutningen är den ordinarie revisor som utsetts på bolagsstämman för LokalTapiola Kapitalförvaltning.

Som bolagets revisor verkar en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning och ingen revisorssuppleant behöver därför väljas.

LokalTapiola Kapitalförvaltnings revisorer

Ordinarie revisor KPMG Oy Ab, CGR-sammanslutning,
som till huvudansvarig revisor utsett
Timo Nummi, CGR.

Revisorsarvoden:

Till revisorn betalas arvode enligt faktura som bolaget godkänt. Arvoden som betalats till revisorn för föregående år anges i noterna till bokslutet.