LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab

LokalTapiola Kapitalförvalting Ab koncentrerar sig på kapitalförvaltning. Vi är en av Finlands största kapitalförvaltare och vi förvaltar en kundförmögenhet på ungefär 10,2 miljarder euro (12/2018).

LokalTapiola Kapitalförvaltning hör till koncernen LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ, där bolagens delägare använder sin yttrande- och rösträtt. Bolagsstämman väljer bl.a. styrelseledamöter och revisorer samt fattar beslut om fastställandet av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.