Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab

LokalTapiola Kapitalförvalting Ab koncentrerar sig på kapitalförvaltning. Vi är en av Finlands största kapitalförvaltare och LokalTapiolas kapitalförvaltningskoncern förvaltar en kundförmögenhet på ungefär 26,7 miljarder euro.

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab

FO-nummer: 1604393-7
Nätfakturaadress 003716043937
Besöksadress: Norrskensgränden 1, Esbo (Hagalund)
Postadress: 02010 LOKALTAPIOLA

Våra e-postadresser har formen förnamn.efternamn@lahitapiola.fi

Kundbetjäningsnummer 09 453 8500 måndag-fredag kl. 9-17.

Du kan även be oss kontakta dig eller besöka LokalTapiolas kontor.

LokalTapiola Kapitalförvaltning är ett värdepappersföretag som i sin helhet ägs av LokalTapiola-gruppens försäkringsbolag och som dessutom fungerar som försäkringsombud. LokalTapiola Kapitalförvaltning säljer inte placeringsförsäkringar som beviljas av andra försäkringsbolag än LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag äger 32,99 % av LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab.

Vi erbjuder bl.a. följande placeringstjänster:

  • kapitalförvaltning
  • förmedling av order
  • placeringsrådgivning

Övervakande myndighet:
Finansinspektionen
PB 103, 00101 Helsingfors
Tel. 010 831 51

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab har registrerats i Finansinspektionens förteckning över tillsynsobjekt och försäkringsförmedlarregister. Du kan kontrollera registreringen hos Finansinspektionen, som också övervakar försäkringsombudens verksamhet. Se Finansinspektionens sidan här.


Tjänster

Tjänster för personkunder

  • Placeringsfonder
  • Private Banking-kapitalförvaltning

Tjänster för företag, företagare och samfund

  • Lösningar för effektiv likviditetsförvaltning
  • Placeringsfonder
  • Private Banking-kapitalförvaltning
  • Tjänster för institutionella investerare

Det är lätt att hålla koll på fondplaceringar via nättjänsten.


Aktuellt