Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab

LokalTapiola Kapitalförvalting Ab koncentrerar sig på kapitalförvaltning. Vi är en av Finlands största kapitalförvaltare och vi förvaltar en kundförmögenhet på ungefär 10,8 miljarder euro.

LokalTapiola Kapitalförvaltning hör till koncernen LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag.

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab

FO-nummer: 1604393-7
Nätfakturaadress 003716043937
Besöksadress: Norrskensgränden 1, Esbo (Hagalund)
Postadress: 02010 LOKALTAPIOLA

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@lokaltapiola.fi

Kundtjänstens nummer 01019 5102, mån-fre kl. 9-17.

Du kan även lämna en kontaktbegäran eller besöka LokalTapiolas kontor.

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen PB 103, 00101 Helsingfors
växel: 010 831 51, gå till Finansinspektionens webbsidor.


Tjänster

Tjänster för personkunder

  • Placeringsfonder
  • Private Banking-kapitalförvaltning

Tjänster för företag, företagare och samfund

  • Lösningar för effektiv likviditetsförvaltning
  • Placeringsfonder
  • Private Banking-kapitalförvaltning
  • Tjänster för institutionella investerare

Det är lätt att hålla koll på fondplaceringar via nättjänsten.


Aktuellt