Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Livbolagets placeringsprinciper

Målet med LokalTapiola Livbolags placeringsverksamhet är att säkerställa solvensen och maximera vinsterna med en kontrollerad riskposition. Allokeringen av placeringarna styrs av de begränsningar som solvensen, ansvarsskuldens struktur och täckningsgiltigheten medför samt av avkastningskraven på kapitalet. På lång sikt måste avkastningen på placeringarna överskrida totalavkastningsmålen i enlighet med kundåterbäringspolicyn.

I placeringsverksamheten strävar vi efter att på lång sikt och i alla situationer uppnå en bra och stabil avkastning genom att undvika kapitalrisker. Placeringarna diversifieras tillräckligt mellan och inom olika instrumentklasser. Enstaka risker och ansvar hanteras med hjälp av limiter och placeringskriterier. Placeringsverksamheten ska garantera tillräcklig likviditet i alla lägen. Samtidigt måste placeringsbeståndet vara tillräckligt enkelt.