Livförsäkringsbolag

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag ger trygghet i olika livssituationer. Från oss får du liv- och sparlivförsäkringar samt kompletterande pensionslösningar för både privatpersoner och företag.

Medlemmar i samarbetsutskottet

Fr.o.m. 1.6.2017

Ordförandena och vice ordförandena i förvaltningsråden för LokalTapiola Skadeförsäkring och LokalTapiola Livbolag utgör samarbetsutskottet, som i enlighet med bolagsordningarna övervakar bolagens verksamhet.

Ordförande Timo U. Korhonen
Vice ordförande Totti Salko

Timo U. Korhonen

styrelseordförande, bergsråd
Helsingfors
LTQ-Partners Oy
2017–2020

Totti Salko

verkställande direktör
Helsingfors
Merle Oy
2017–2020

Anneli Karhula

HR-direktör
Helsingfors
Metsä Group
2015-2018

Jukka Hertti

Jukka Hertti

Försäkringsråd, Lahtis
2018–2021

Juha Marttila

maatalous- ja metsätieteiden tohtori
Simo
MTK:n puheenjohtaja
2018-2021

Päivi Uusitalo

Head of Financial Control
Salo
Caruna Networks Oy
2015-2018