Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Livförsäkringsbolag

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag ger trygghet i olika livssituationer. Från oss får du liv- och sparlivförsäkringar samt kompletterande pensionslösningar för både privatpersoner och företag.

Medlemmar i samarbetsutskottet

Ordförandena och vice ordförandena i förvaltningsråden för LokalTapiola Skadeförsäkring och LokalTapiola Livbolag utgör samarbetsutskottet, som i enlighet med bolagsordningarna övervakar bolagens verksamhet.

Ordförande Jussi Huttunen
Vice ordförande Totti Salko

Jussi Huttunen

ordförande, landskapsråd
Siilinjärvi
2019-2022

Totti Salko

verkställande direktör
Helsingfors
Merle Oy
2020–2023

Juha Marttila

Agronomie- och forstdoktor
Simo
MTK:s ordförande
2021-2024

Anu Ojala

Anu Ojala
Ekonomidirektör, Esbo
Lujatalo Oy
2021-2024

Saara Perho

VD
Helsingfors
Citrus Solutions Oy
2020–2023

Päivi Uusitalo

Head of Financial Control
Salo
Caruna Networks Oy
2021-2024