LokalTapiola Lappi

LokalTapiola Lappi, det geografiskt största regionbolaget, har ett omfattande servicenät. Vi är marknadsledande i försäkring av hushåll, lantbruk och företag inom vårt verksamhetsområde.
Vi är ett finansvaruhus med heltäckande tjänster där 80 energiska och engagerade proffs inom branschen arbetar för att betjäna våra 58 000 kunder.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen
  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Jarmo Pietilä, ordförande, vd, Rovaniemi, 2019-2022
Henry Hynynen, Rovaniemi, 2019-2022
Janne Jaako, privattandläkare, Kemi, 2019-2022
Taina Karasti, landbruksföretagare, Posio, 2018-2021
Helena Kristo, ekonomi- och skuldrådgivare, Torneå, 2017-2020
Pia Kursukangas, byråföreståndare, Torneå, 2019-2022
Kari Kähkönen, trafikidkare, Rovaniemi, 2018-2021
Antti Laitila, företagare, Rovaniemi, 2018-2021
Jaakko Leinonen, hälsoinspektör, Rovaniemi, 2018-2021
Markku Matti, jordbrukare, Pello, 2017-2020
Juha Mustonen, vd, Rovaniemi, 2017-2020
Heikki Nivala, skogsrådgivare och huvudförtroendeman, Kemijärvi, 2018-2021
Risto Pauna, företagare/GRM-revisor, Rovaniemi, 2018-2021
Petri Pyyny, köpman, Torneå, 2019-2022
Mikko Romu, Business Controller, Rovaniemi, 2018-2021
Arttu Saastamoinen, EM, företagare/vd, Rovaniemi, 2017-2020
Mika Simoska, kommundirektör (Tervola), Simo, 2017-2021
Mika Valtonen, Vice President – EMEA Sales – Tubes, Torneå, 2017-2020
Heidi Alariesto, företagare, Rovaniemi, 2018-2021
Milla Saarela, företagare, Rovaniemi, 2018-2021