LokalTapiola Lappi

LokalTapiola Lappi, det geografiskt största regionbolaget, har ett omfattande servicenät. Vi är marknadsledande i försäkring av hushåll, lantbruk och företag inom vårt verksamhetsområde.
Vi är ett finansvaruhus med heltäckande tjänster där 80 energiska och engagerade proffs inom branschen arbetar för att betjäna våra 58 000 kunder.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen
  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Jarmo Pietilä, ordförande, vd, Rovaniemi
Tuomas Enbuske, GRM-revisor, Rovaniemi
Henry Hynynen, Rovaniemi
Janne Jaako, privattandläkare, Kemi
Taina Karasti, landbruksföretagare, Posio
Matti Kettunen, huvudförtroendeman, Kemi
Helena Kristo, ekonomi- och skuldrådgivare, Torneå
Pia Kursukangas, byråföreståndare, Torneå
Kari Kähkönen, trafikidkare, Rovaniemi
Antti Laitila, företagare, Rovaniemi
Jaakko Leinonen, hälsoinspektör, Rovaniemi
Markku Matti, jordbrukare, Pello
Juha Mustonen, vd, Rovaniemi
Heikki Nivala, skogsrådgivare och huvudförtroendeman, Kemijärvi
Risto Pauna, företagare/GRM-revisor, Rovaniemi
Petri Pyyny, köpman, Torneå
Mikko Romu, Business Controller, Rovaniemi
Arttu Saastamoinen, EM, företagare/vd, Rovaniemi
Mika Simoska, kommundirektör (Tervola), Simo
Mika Valtonen, Vice President – EMEA Sales – Tubes, Torneå