Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Kainuu-Koillismaa

LokalTapiola Kainuu-Koillismaa täcker en stor del av gränstrakten mot öster. Geografiskt sett är området stort men våra tjänster finns nära i och med att kontor finns i nästan varje kommun.
Vi är marknadsledande i skadeförsäkring inom området. Vi har 43 000 ägarkunder, som betjänas av över 70 proffs inom branschen.

Nomineringsutskottet

Bolaget har ett nomineringsutskott som förvaltningsrådet tillsatt inom sig. Till utskottet hör ordföranden för förvaltningsrådet samt 1–3 andra förvaltningsrådsmedlemmar.

Nomineringsutskottets uppgift är att förbereda personvalen för bolagets förvaltningsorgan och ge förslag om dem till bolagsstämman och förvaltningsrådet. Därtill förbereder och ger nomineringsutskottet nödvändiga förslag till förvaltningsrådet om bolagets företrädare och dess kandidater till positioner i förvaltningsorgan för andra bolag inom LokalTapiola-gruppen.

Nomineringsutskottets sammansättning

Heikki Kanniainen
Jouko Käkelä
Teuvo Leinonen
Jarkko Mettala