Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Kainuu-Koillismaa

LokalTapiola Kainuu-Koillismaa täcker en stor del av gränstrakten mot öster. Geografiskt sett är området stort men våra tjänster finns nära i och med att kontor finns i nästan varje kommun.
Vi är marknadsledande i skadeförsäkring inom området. Vi har 43 000 ägarkunder, som betjänas av över 70 proffs inom branschen.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen
  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Heikki Kanniainen, ordförande, näringsombudsman, Puolanka
Teuvo Leinonen vice ordförande, verksamhetsledare, Paltamo
Jari Haapaniemi, företagare, Kajana
Jorma Heikkinen, företagare/pensionär, Suomussalmi
Riikka Huotari, lärare, Sotkamo
Markku Karjalainen, verksamhetsledare, Kajana
Tommi Karjalainen, företagare, Kuusamo
Mervi Kauppinen, företagare, Kajana
Timo Korhonen, jordbrukare, Sotkamo
Jukka Kärnä, VD, Kajana
Seija Laurila, jordbrukare, Taivalkoski
Sauli Meriläinen, vd, Kajana
Jarkko Mettala, regionförsäljningschef, Kajana
Urho Mäkäräinen, företagare, Ristijärvi
Pekka Ojalehto, vd, Kajana
Ilkka Parviainen, försäljningschef, Kajana
Markku Ronkainen, jordbrukare, Paltamo
Markku Suutari, jordbrukare, Ristijärvi
Kaisa Valkama-Kettunen, yrittäjä, Kuusamo
Hannu Virranniemi, skogschef, Kuusamo
Maria Virranniemi, personalchef, Kuusamo