Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Kaakkois-Suomi

LokalTapiola Kaakkois-Suomi ger personlig och lokalt förankrad service Vårt mål är att ta hand om kundernas viktigaste ärenden professionellt och med genuint intresse. Vi vill vara en ledande samarbetspartner inom säkerhet, välbefinnande och ekonomi, nära våra kunder. För att betjäna de över 61 000 kunderna har vi över 80 proffs på finansområdet hos oss.

Nomineringsutskottet

Bolaget har ett nomineringsutskott som förvaltningsrådet tillsatt inom sig. Till utskottet hör ordföranden för förvaltningsrådet samt 1–3 andra förvaltningsrådsmedlemmar.

Nomineringsutskottets uppgift är att förbereda personvalen för bolagets förvaltningsorgan och ge förslag om dem till bolagsstämman och förvaltningsrådet. Därtill förbereder och ger nomineringsutskottet nödvändiga förslag till förvaltningsrådet om bolagets företrädare och dess kandidater till positioner i förvaltningsorgan för andra bolag inom LokalTapiola-gruppen.

Medlemmar i nomineringsutskottet

Arto Kauppila
Antero Parkkonen
Lasse Vallentin