Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Kaakkois-Suomi

LokalTapiola Kaakkois-Suomi ger personlig och lokalt förankrad service Vårt mål är att ta hand om kundernas viktigaste ärenden professionellt och med genuint intresse. Vi vill vara en ledande samarbetspartner inom säkerhet, välbefinnande och ekonomi, nära våra kunder. För att betjäna de över 61 000 kunderna har vi över 80 proffs på finansområdet hos oss.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen
  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Arto Kauppila, ordförande, arbetarskyddschef, Karkkila
Antero Parkkonen, vice ordförande, service manager, Villmanstrand
Mikko Eskola, landbruksföretagare, Kotka
Jarkko Hartikainen, företagare, Imatra
Saija Hyvättinen, företagare, Imatra
Jukka Jaakkola, sågare, Fredrikshamn
Kari-Pekka Jauho, företagare, Villmanstrand
Keijo Kaalimaa, försäljningsdirektör, Kotka
Matti Kaatonen, skiftledare, Ruokolahti
Simo Kauria, skogsbruksföretagare, Suomenniemi
Juha Kuokka, skogsbruksföretagare, Villmanstrand
Mika Luukkonen, lantbruksföretagare, Ruokolahti
Pirjo Miettinen, företagare, Imatra
Erkki Olli, lantbruksföretagare, Kotka
Matti Rantanen, skogsmaskinföretagare, Luumäki
Marjak Rämä, husmor, Luumäki
Teppo Saalasti, maskinförsäljare, Pyttis
Timo Seppälä, produktchef, Taipalsaari
Lasse Vallentin, brandmästare, Luumäki
Sanna Vapalahti, företagare, Fredrikshamn
Arto Vuorela, lantbruksföretagare, Pyttis