Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Itä

Verksamhetsområdet för LokalTapiola Itä sträcker sig från Övre Savolax till Karelen, ända till östgränsen.
Vår kundbas består av hushåll, lantbruk och företagsverksamhet. Varje kundgrupp står för en betydande andel av kundbasen.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen
  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Jari Kääriäinen, ordförande, vicehäradshövding, Idensalmi
Jaana Sahlman, vice ordförande, företagare, Tahkovuori
Tero Harinen, företagare, Rääkkylä
Mikko Heikkinen, lantbruksföretagare, Syvärinpää
Antti Hentunen, företagare, Lehmo
Merja Jääskeläinen, lantbruksföretagare, Littilä
Veli Pekka Kastarinen, försäljare/lantbruksföretagare, Myllyniemi
Timo Kettunen, företagare, Hammaslahti
Reijo Kontturi, lantbruksföretagare, Sonkaja
Matti Kurki, styrelseordförande (Kurki Constulting), Joensuu
Sami Laakkonen, utvecklingschef, Joensuu
Yrjö Lämsä, lantbruksföretagare, Kiuruvesi
Lasse Neuvonen, planeringsdirektör, Joensuu
Matti Niskanen, lantbruksföretagare, Viitaniemi
Kirsi Niva, företagare, Iisalmi
Valto Nousiainen, snickare, Kitee
Lauri Nykänen, fastighetschef, Varpaisjärvi
Eero Parviainen, vd, Joensuu
Vilho Pasanen, verksamhetsledare, Joensuu
Riikka Pietikäinen, sjukskötare, Idensalmi
Jyrki Piiparinen, advokat, vd, Joensuu
Jukka Puumalainen, lantbruksföretagare, Katajaranta
Tapio Rautiainen, butikschef, Nurmes
Markku Rautio, överinspektör, Idensalmi
Mika Rieppo, IT-ansvarig chef, Polvijärvi
Osmo Ruuskanen, ekonomie doktor, Joensuu
Seppo Ryhänen, överkommissarie, Lapinlahti
Kari Räsänen, vaktmästare, Joensuu
Aki Siidorow, sågföretagare/lantbruksföretagare, Ahkionlahti
Erika Suominen, företagare/redaktör, Juankoski
Kari Tolvanen, lantbruksföretagare, Karhunpää
Tapio Tuori, pensionär, Joensuu
Antti Walling, lantbruksföretagare, Kinahmo
Pentti Vartiainen, lantbruksföretagare, Remeskylä