Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Huvudstadsregionen

Av befolkningen i huvudstadsregionen är nästan var femte kund hos LokalTapiola. LokalTapiola Huvudstadsregionen är LokalTapiolas största område vad gäller premieinkomst. I vår kundbetjäning arbetar 180 proffs på finansområdet. Du kan även avtala om ett möte hemma hos dig eller på vårt kontor utanför kontorstid eller utnyttja våra webb- och telefontjänster.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen
  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Erkki Pärssinen, ordförande, VD, Esbo
Heidi Ekholm-Talas, vice ordförende, företagare, VD, Helsingfors
Ida Andersson, Business Development Manager, Esbo
Riitta Auvinen, VD
Ilmari Halinen, VD, Helsingfors
Kati Heinänen-Rautee, Planner, Kyrkslätt
Andrea Holmberg, VD, Helsingfors
Ilkka Holopainen, förvaltningsdirektör (pensionerad), Mäntsälä
Esa Juvonen, Sales Director, Esbo
Jean Karavokyros, VD, Helsingfors
Olli Koivisto, VD (pensionerad), Lojo
Matti Kossila, affärsverksamhetskonsult, Grankulla
Olavi Kujanen, VD, Esbo
Virpi Lehtikangas, biträdande avdelningsföreståndare, Helsingfors
Veli-Matti Liimatainen, vice verkställande direktör, Grankulla
Tomas Lönnberg, VD, Helsingfors
Jani Michelsson, företagare, Helsingfors
Charlott Neugebauer, VD, Kyrkslätt
Sari Olsio, Marketing Advisor, Esbo
Susanna Paloheimo, varumärkes- och kundupplevelsedirektör, Helsingfors
Mikko Parjanne, Senior Advisor, Esbo
Matleena Pirkkalainen, konsult, Helsingfors
Harri Puurunen, talousjohtaja, ekonomichef, Helsinki
Markku Raitanen, VD, Helsingfors
Susanna Rantanen, företagare
Paavo Räisänen, Manager, Esbo
Tuomo Sertti, VD, Helsingfors
Fred Sundwall, generalsekreterare, Esbo
Jonni Talas, företagare, Helsingfors
Aide Tonts, verkställande direktör, Esbo
Tiina Toskovic, tjänstedesigner, Helsingfors
Maaretta Tukiainen, verkställande direktör, Helsingfors
Sanna Tulokas, Training Manager, Esbo
Aarne Töllinen, Marketing Architect, Helsingfors
Ilmari Vallo, VD, Esbo
Markku Vauhkonen, VD, Esbo
Antti Vimpari, Senior Executive Search Consultant, Esbo