Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Huvudstadsregionen

Av befolkningen i huvudstadsregionen är nästan var femte kund hos LokalTapiola. LokalTapiola Huvudstadsregionen är LokalTapiolas största område vad gäller premieinkomst. I vår kundbetjäning arbetar 180 proffs på finansområdet. Du kan även avtala om ett möte hemma hos dig eller på vårt kontor utanför kontorstid eller utnyttja våra webb- och telefontjänster.

I ett nötskal

LokalTapiola Huvudstadsregionen tillhandahåller skade- och livförsäkringar samt tjänster för placeringar och sparande. Genom oss får du också pensionsförsäkringar och banktjänster.

LokalTapiola Huvudstadsregionen är en självständig del av LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag som ansvarar för Huvudstadsregionens affärsverksamhet. Förvaltningen för LokalTapiola Huvudstadsregionen består av styrgruppen och den verksamhetsansvariga direktören kompletterad med delegationer som väljs bland ägarkunderna. Delegationerna spelar en viktig roll som en kanal för dialog mellan kunderna och bolagsgruppen.

Läs verkställande direktörens översikt och nyckeltal 2012.


Aktuellt

Aktuellt i ditt regionbolag

Se aktuella händelser och nyheter som gäller ditt regionbolag

Läs mer

Verksamhetsprinciper för hållbara placeringar

LokalTapiola regionbolag erbjuder sina kunder försäkringsrådgivning som gäller placeringsförsäkringar och pensionsförsäkringar beviljade av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag (nedan LokalTapiola Livbolag). I försäkringsrådgivningen iakttar regionbolagen LokalTapiola Livbolags verksamhetsprinciper för hållbara placeringar i anknytning till beaktandet av hållbarhetsrisker och huvudsakliga skadliga hållbarhetseffekter. Här kan du bekanta dig närmare med LokalTapiola Livbolags verksamhetsprinciper för hållbara placeringar.

Läs mer