Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Etelä

LokalTapiola Etelä har ett verksamhetsområde som sträcker sig från Salo via S:t Mårtens, Somero och Vichtis till ringtrean och tillbaka via Lojo. Inom området bor cirka 150 000 invånare. Vi är marknadsledare i vår region. Vi satsar på privathushåll utan att glömma företag och lantbrukskunder. Kunderna betjänas av bolagets cirka 80 proffs inom branschen.

Utnämningsutskott

Bolaget har ett nomineringsutskott som förvaltningsrådet tillsatt inom sig. Till utskottet hör ordföranden för förvaltningsrådet samt 1–3 andra förvaltningsrådsmedlemmar.

Nomineringsutskottets uppgift är att förbereda personvalen för bolagets förvaltningsorgan och ge förslag om dem till bolagsstämman och förvaltningsrådet. Därtill förbereder och ger nomineringsutskottet nödvändiga förslag till förvaltningsrådet om bolagets företrädare och dess kandidater till positioner i förvaltningsorgan för andra bolag inom LokalTapiola-gruppen.