Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Etelä

LokalTapiola Etelä har ett verksamhetsområde som sträcker sig från Salo via S:t Mårtens, Somero och Vichtis till ringtrean och tillbaka via Lojo. Inom området bor cirka 150 000 invånare. Vi är marknadsledare i vår region. Vi satsar på privathushåll utan att glömma företag och lantbrukskunder. Kunderna betjänas av bolagets cirka 80 proffs inom branschen.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen
  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Tarja Virtanen, ordförande, jurist, Lojo
Keijo Karvinen, vice ordförande, timmerman, Lojo
Hannu Aarnio, DI, Salo
Riitta Ahlqvist, hälsovårdare, Salo
Heikki Anttila, Somero
Pekka Arimaa, veterinär, Salo
Kaj Bergman, företagare, Lojo
Jarmo Heinonen, servicechef, Salo
Maija Huhta, Vichtis
Erpo Hynell, Lojo
Matti Hämäläinen, lantbruksföretagare, Somero
Erja Illman, brandinspektör, Salo
Päivi Isopuro, företagare, Salo
Kari Koivu, företagare, Lojo
Tauno Kuisma, företagare, Somero
Jani Kurvinen, Somero
Hanna Laine, lantbruksföretagare, Salo
Virve Leikko-Saarinen, Dipl. kosmetolog, Salo
Mervi Leino, kurator, Salo
Juha Melkkilä, jordbrukare, Salo
Mikko Mäkelä, lantbruksföretagare, Vichtis
Sari Mäkinen, företagare, Salo
Hannu Määttänen, pensionär, Salo
Janne Norva, företagare, Högfors
Inkeri Nurminen, bokföringsbyråföretagare, Salo
Jari Ourila, företagare, Lojo
Minna Pentti, Somero
Matti Pöysti, Högfors
Tapio Saarinen, inspektör, Salo
Eeva Savela, apotekare, Lojo
Juhani Soiluva, Salo
Pentti Toivanen, företagare, Vichtis
Petteri Urmas, Koskis
Päivi Uusitalo, Salo
Pasi Vesamo, vd, Lundo
Peter Wikman, företagare, Vichtis
Mervi Virtanen, köpman, Salo
Pasi Vuorinen, Lojo