Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Etelä-Pohjanmaa

Vi har nöjet att hälsa dig välkommen som kund i ditt eget regionbolag! Vi betjänar dig ännu bättre och mera lokalt i ditt eget regionbolag, LokalTapiola Etelä-Pohjanmaa.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen
  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Esko Lehtimäki, ordförande, utbildningschef, Östermark
Juha Yli-Kesäniemi, företagare, Lehtimäki
Esa Eloranta, lektor, skogsbruksingenjör, Ähtäri
Reijo Haavisto, jordbrukare, Kurikka
Marianne Hanhimäki, jordbrukare, Kauhava
Jari Hellinen, säljare, Härmä
Teijo Iivari, grundskolelärare, Storkyro
Ville Ikola, styrelseordförande, Lappo
Maarit Järvilehto, klasslärare, jordbrukare, Ikkeläjärvi
Johannes Karhu, fastighetsförvaltare, Seinäjoki
Juha-Pekka Keisala, företagare, Soini
Miia Kiviluoto, eknomidirektör, EM, Isokyrö
Eeva Kolonen, kator, Master of Arts, Alajärvi
Janne Koskimäki, lantbrukare, Evijärvi
Paula Kurikka-Oja, lantbruksföretagare, ungdoms- och fritidsledare, Jalasjärvi
Matti Laitila, jordbrukare, agrolog, Ilmola
Sanna Latvala, service rådgivare, Jalasjärvi
Jari Laukkonen, jordbrukare, Kortesjärvi
Tarja Laurila, byggnadsingenjör (YH), Ala-Seppä
Aulis Luoma, jordbrukare/maskinförare, Ala-Seppä
Minna Mäntylä, sjukskötare, Voltti
Marko Peräsaari, landsbygdsföretagare, Karijoki
Timo Pihlaja, jordbrukare, lantbrukstekniker, Kauhajoki
Aki Raitala, företagare, SVM Seinäjoki
Hannu Riihioja, advokat, vicehäradshövding, Seinäjoki
Juhani Suojaranta, agronom, lektor, landbrukare,
Antti Valkonen, företagare, MKT, tekn. stud., Seinäjoki
Elina Varamäki, vice rektor, docent, Seinäjoki
Tuomo Varsamäki, landsbygschef, agrolog YH, Kauhajoki
Ilpo Vasalampi, företagare, ingenjör (YH), Vindala
Sari Vuolle, försäljningschef, Alavus