Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Vahinkovakuutus

LähiTapiola Vahinkovakuutus on yhdessä alueyhtiöiden kanssa Suomen johtava vahinkovakuuttaja, jonka palvelut kattavat kaikki vapaaehtoiset ja lakisääteiset vahinkovakuutukset. Yhtiön juuret ulottuvat 1700- ja 1800-luvuille.

Tilintarkastaja

Tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on tarkistaa, että yhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja muiden tilinpäätöksen laatimista koskevien määräysten mukaisesti sekä että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Yhtiön tilintarkastajana toimii Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, eikä varatilintarkastajaa siten tarvitse valita.

Vahinkovakuutuksen varsinainen tilintarkastaja

KPMG Oy AB, KHT-yhteisö,
jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii
Timo Nummi, KHT.

Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Tilintarkastajalle edelliseltä vuodelta maksettujen palkkioiden määrät
on esitetty selvityksessä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä
tilinpäätöksen liitetiedoissa.