Vahinkovakuutus

LähiTapiola Vahinkovakuutus on yhdessä alueyhtiöiden kanssa Suomen johtava vahinkovakuuttaja, jonka palvelut kattavat kaikki vapaaehtoiset ja lakisääteiset vahinkovakuutukset. Yhtiön juuret ulottuvat 1700- ja 1800-luvuille.

Tilintarkastaja

Tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on tarkistaa, että yhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja muiden tilinpäätöksen laatimista koskevien määräysten mukaisesti sekä että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Yhtiön tilintarkastajana toimii Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, eikä varatilintarkastajaa siten tarvitse valita.

Vahinkovakuutuksen varsinainen tilintarkastaja

KPMG Oy AB, KHT-yhteisö,
jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii
Mikko Haavisto, KHT.

Tilintarkastajan palkkiot

KPMG Oy Ab on toiminut tilintarkastajana vuoden 2013 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen. LähiTapiola Vahinkoyhtiö on vuonna 2017 maksanut KPMG Oy AB:lle tilintarkastuspalkkiota yhteensä 60 771,62 euroa ja veropalveluista sekä muista palveluista 0,00 euroa.