Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Vahinkovakuutus

LähiTapiola Vahinkovakuutus on yhdessä alueyhtiöiden kanssa Suomen johtava vahinkovakuuttaja, jonka palvelut kattavat kaikki vapaaehtoiset ja lakisääteiset vahinkovakuutukset. Yhtiön juuret ulottuvat 1700- ja 1800-luvuille.

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan tarkoituksena on avustaa LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja LähiTapiola Henkiyhtiön hallituksia niiden lakisääteisissä ja työjärjestyksen mukaisissa asioissa liittyen yhtiöiden ja LähiTapiola-ryhmän talouteen, kirjanpitoon, vakavaraisuuteen, riskienhallintaan, tilintarkastukseen, sisäiseen valvontaan ja sisäiseen tarkastukseen.

Ottaen huomioon Vahinkoyhtiön roolin LähiTapiolan vakuutusyritysryhmän ylimpänä emoyrityksenä valiokunnan toiminta käsittää myös LähiTapiolan alueyhtiöiden asioita siltä osin kuin ne ryhmätason asioina kuuluvat Vahinkoyhtiön vastuulle.

Valiokunnan muodostavat Vahinkoyhtiön hallituksen keskuudestaan valitsemat valiokunnan puheenjohtaja ja yksi (1) muu jäsen sekä yksi (1) Henkiyhtiön hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen. Valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenten on oltava LähiTapiola-ryhmästä riippumattomia hallituksen jäseniä.

Valiokunta käsittelee ja valmistelee hallitukselle mm. seuraavia asioita:

 • Tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset sekä niihin liittyvän taloudellisen raportointiprosessin valvonta
 • Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
 • Vakavaraisuuden valvonta ja arviointi
 • Riskienhallinnan valvonta ja arviointi
 • Tilintarkastuksen seuranta ja tilintarkastajan riippumattomuuden arviointi sisältäen tilintarkastajalta tai tilintarkastusyhteisöltä hankittuja, muita kuin tilintarkastusta koskevia palveluita koskevien palkkioveloitusten seuranta
 • Tilintarkastajaa koskevan päätösesityksen valmistelu
 • Euroopan unionin tilintarkastusasetuksen 11 artiklassa tarkoitetun tarkastusvaliokunnan lisäraportin käsittely
 • Sisäisen valvonnan sekä lakien ja määräysten noudattamisen arviointi
 • Sisäisen tarkastuksen suunnitelmien ja raporttien käsittely
 • Hallintojärjestelmän toimintaperiaatteet ja niiden toimivuuden arviointi
 • Finanssivalvonnan arviot ja raportit yhtiön ja LähiTapiola-ryhmän toiminnasta

Valiokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta säännöllisesti vähintään neljä kertaa vuodessa. Valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1500 euroa ja muille jäsenille 750 euroa kokoukselta. Valiokunta on aloittanut toimintansa Vahinko- ja Henkiyhtiön hallitusten yhteisenä valiokuntana vuoden 2018 alussa.

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsenet:

Puheenjohtaja Ulla-Maija Moisio

Ulla-Maija Moisio

Varatuomari, lakiasianjohtaja
Teollisuuden voima Oyj

1.1.2022 - 31.12.2023

Olli Latola

OTK, varatuomari

1.1.2022 - 31.12.2024

Mirel Leino-Haltia

Kauppatieteiden tohtori (Hanken), Chartered Financial Analyst (CFA), Työelämäprofessori (Professor of Practice)

1.1.2023 - 31.12.2025

Timo Vuorinen

OTM

1.1.2022 - 31.12.2024