Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Pohjoinen14.2.2024

Ennaltaehkäisevän lääketieteen professuurilla hyvinvointia Pohjois-Pohjanmaalle – mahdollistajana LähiTapiola

LähiTapiola lahjoittaa Oulun yliopistolle ennaltaehkäisevän lääketieteen professuurin lääketieteelliseen tiedekuntaan. Yhteensä 200 000 euron arvoinen lahjoitus mahdollistaa ehkäisevään terveydenhuoltoon, erityisesti kroonisten kansansairauksien riskitekijöiden hallintaan ja ehkäisyyn keskittyvän professuurin.Osta henkivakuutus

Lahjoituksen taustalla on pohjoisen toimijoiden tavoite kasvattaa väestötasolla terveiden, toimintakykyisten elinvuosien määrää ja luoda sitä kautta hyvinvointia koko Pohjois-Suomeen – jopa valtakunnallisesti. Lahjoitus mahdollistaa osa-aikaisen professuurin viideksi vuodeksi. Lahjoituksessa ovat mukana Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla toimiva elämänturvayhtiö LähiTapiola Pohjoinen sekä LähiTapiola Henkivakuutusyhtiö, joka toimii koko Suomen laajuisesti tarjoten muun muassa henkivakuutusratkaisuja asiakkaittensa talouden turvaksi.

- Elämänturvayhtiönä tavoitteemme on ennen kaikkea auttaa omistaja-asiakkaitamme ennaltaehkäisemään vahinkoja ja sairauksia, johon tavoite ennaltaehkäisevän lääketieteen suuremmasta roolista terveydenhuollossa sopii erinomaisesti, perustelee LähiTapiola Pohjoisen toimitusjohtaja Veli Rajakangas.

- Uudella tavalla tutkimusta ja käytännön toimia yhdistämällä uskomme tavoitteeseen yhä terveemmästä ja paremmin voivasta väestöstä, työkykyisistä lisävuosista ja elinvoimaisista eläkepäivistä, painottaa Henkiyhtiön toimitusjohtaja Pasi Haarala.

Hyvinvointia ja terveyttä riskitekijöiden ennaltaehkäisyllä

Yleisimpien, kroonisten kansansairauksien riskitekijöiden kuten lihavuuden yleistyminen lisäävät esimerkiksi työkyvyttömyyttä ja ennenaikaisia kuolemia työikäisessä väestössä. Keskeisimpien riskitekijöiden tiedetään aiheuttavan suurimman osan riskistä yleisimpiin syöpiin, sydänsairauksiin ja muihin metabolisiin sairauksiin. Merkittävä osa yleisimmistä työkyvyttömyyttä aiheuttavista sairauksista ja ennenaikaisista kuolemista voitaisiin ehkäistä hoitamalla nämä riskitekijät ennakkoon.

- Resurssien siirto hoitotoimenpiteistä ehkäiseviin toimenpiteisiin vaatii näyttöä niiden vaikuttavuudesta, jolloin tutkimustyö on keskeistä, korostaa lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Osmo Tervonen.

Perustettavan osa-aikaisen professuurin tavoitteena on edistää ehkäisevän ja vaikuttavuuspohjaisen terveydenhuollon tutkimusta ja kehitystä Suomessa. Professuurin tutkimustyö keskittyy ensisijaisesti ehkäisevään terveydenhuoltoon, erityisesti kroonisten kansansairauksien riskitekijöiden hallintaan ja ehkäisyyn.

- Professuurin kautta luodaan tieteelliseen tietoon perustuvan pohjan investoinneille terveempiin ja toimintakykyisempiin lisäelinvuosiin, jatkaa Tervonen.

Yhteistyötä sekä tutkimuksen ja käytännön yhdistelmää – tahtotilana Hyvinvoiva pohjoinen

Professuurin kautta rakennetaan yhteistyötä Oulun yliopiston, Oulun yliopistollisen sairaalan ja Pohteen, sekä muiden kansallisten avaininstituutioiden välille, keskittyen erityisesti kroonisten kansansairauksien aiheuttamiin terveyshaasteisiin. Professuurin perustaminen mahdollistaa monialaisen tutkimusyhteistyön, jossa yhdistyvät eri toimijoiden asiantuntemus ja resurssit. Tiedettä seuraa asteittain kasvavat, laajempaan väestöön kohdistuvat ennaltaehkäisevät toimet, jossa toteutetaan laajaa yhteistyötä alan toimijoiden kesken.

LähiTapiola Pohjoisen vastuullisuustyöhön kuuluvat lahjoitukset ovat osa pohjoissuomalaisten osaamiseen ja koulutukseen tähtäävien lahjoitusten jatkumoa. LähiTapiola Pohjoinen on aiemmin tukenut lahjoituksilla Oulun yliopistoa vuonna 2022, 2019 ja 2015 sekä Oulun ammattikorkeakoulua ja Centria-ammattikorkeakoulua vuonna 2018.

LähiTapiola Pohjoinen on yksi LähiTapiola-ryhmän itsenäisistä, 100 % asiakkaidensa omistamasta elämänturvayhtiöistä. Maantieteellisesti Pohjoinen alueyhtiö kattaa suurimman osan Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta ja puolet Keski-Pohjanmaan maakunnasta. Lue lisää: www.lahitapiola.fi

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö tarjoaa henkivakuuttamisen, säästämisen ja sijoittamisen sekä eläkevakuuttamisen palveluita. Olemme Suomen neljänneksi suurin henkivakuutusyhtiö maksutulolla ja vakuutussäästöillä mitattuna ja Suomen suurin riskihenkivakuuttaja markkinaosuudella mitattuna. Lue lisää: www.lahitapiola.fi