Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Ympäristö14.12.2022

LähiTapiola Yhteismetsä mukana merkittävän luonnonsuojelualueen perustamisessa Hirvensalmella

LähiTapiola Yhteismetsä ja Etelä-Savon ELY-keskus ovat sopineet luonnonsuojelualueen perustamisesta Hirvensalmella sijaitsevalle Vuurtin metsätilalle. Metsätilaan kuuluu myös kahdeksan pientä saarta ja luotoa. Suojelulla toteutetaan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSOa.

Suojeltu alue Hirvensalmella on pinta-alaltaan merkittävän laaja, yhteensä noin 64 hehtaaria. Alueen metsät ovat olleet pitkään metsätaloustoimien ulkopuolella.

Puusto on pääosin vanhaa metsätaloudellisen uudistusiän ylittänyttä havupuuvaltaista sekametsää. Runsaslahopuustoisten kangasmetsien lisäksi alueella esiintyy korpea, rämettä, puustoista perinneympäristöä ja lehtoa. Alue on suurelta osin luokiteltu korkean suojeluarvon alueeksi eli HCV-alueeksi.

Monipuolinen ja edustava suojelukohde

LähiTapiola Yhteismetsä päätyi suojelemaan koko Vuurtin metsätilansa selvitettyään ELY-keskuksen kannan, jonka mukaan luonnonsuojelun kannalta paras ratkaisu on yhtenäinen ehyt alue. Tällöin alueen häiriötön kehitys on parhaiten turvattu. Erityisesti eteläisemmän Suomen metsissä hyvin laajat suojelukokonaisuudet ovat melko harvinaisia.

– Suojelualueen merkitys on meille tärkeä, sillä se edustaa tällä hetkellä yli kolmea prosenttia koko yhteismetsän pinta-alasta. Kyse on yhteismetsän alueelle perustetusta ensimmäisestä METSO-kohteesta – olemme todella iloisia tämän hankkeen toteutumisesta ja yhteistyöstä ELY-keskuksen kanssa, sanoo metsätalouden johtava asiantuntija Marika Makkonen LähiTapiolasta.

Makkosen mukaan on tärkeää, että metsätaloudessa otetaan huomioon luonnon monet arvot.

– Siksi keskitymme monimuotoisuuden edistämisessä erityisesti suurempien kokonaisuuksien suojeluun jatkossakin. Sen lisäksi tietenkin huomioimme kaikilla omistamillamme metsätiloilla tilojen erityispiirteet ja hoidamme jokaista tilaa yksilöllisesti, yhdessä kumppanimme AARI Metsä Oy:n kanssa.

Yhteismetsä tuo helppoutta metsänomistajan arkeen

LähiTapiola Yhteismetsä on syksyllä 2021 perustettu nopeasti kasvava yhteismetsä, joka tarjoaa metsänomistajille helpon ja tuottavan metsänomistuksen muodon.

– Suomessa on paljon metsänomistajia joiden metsät ovat kaukana omistajien asuinpaikoilta ja joiden hoitaminen voi olla syystä tai toisesta haastavaa. Yhteismetsä tuo helppoutta metsänomistajan arkeen, koska hoitotoimenpiteet tehdään ammattimaisesti, suunnitellusti ja vastuullisesti. Tavoitteemme on, että luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmat kohteet turvataan suojelun tai muiden toimenpiteiden avulla, kertoo Makkonen.

Yhteismetsän metsien hoidosta vastaa AARI Metsä Oy, jonka aloitteesta lähdettiin kartoittamaan suojelumahdollisuutta myös Hirvensalmen tilalle.

– Kestävän kehityksen ytimessä on tasapaino. Tavoittelemme metsän vakaata arvokasvua, hiilensidonnan, monimuotoisuuden ja virkistysmahdollisuuksien lisääntymistä. Oikeilla toimenpiteillä ja tasapainotettuna nämä tavoitteet eivät ole toisiaan poissulkevia, toteaa AARI Metsän toimitusjohtaja Mikael Beck.

Sopiiko yhteismetsä sinulle metsänomistamisen muodoksi?