Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Terveys4.9.2023

Talkookulttuuri pitää pintansa – mökki- ja pihatalkoiden yleisimpiä tapaturmia ovat liukastumiset, putoamiset ja haverit työkalujen kanssa

Syksyn mökki- ja pihatalkoissa sattuu helposti pieniä ja joskus isompiakin tapaturmia. Eniten talkoovakuutuksia otetaan suurten kaupunkien ulkopuolella. Talkoiden sesonkiaikaa ovat lämpimät kuukaudet kesästä syksyyn.Lue lisää

Mökki- ja pihatalkoissa sattuu monenlaisia vahinkoja, mutta onneksi ne ovat usein pieniä, kertoo LähiTapiolan talkoovakuutusten kehityspäällikkö Kirsi Katainen.

– Liukastutaan syksyn lehtiin, törmätään tellinkeihin, kompastutaan metsän risuihin tai pudotaan tikkailta. Myös työkalujen terät voivat aiheuttaa vammoja, Katainen sanoo.

Useimmiten talkoovakuutuksesta korvataankin hoitokuluja juuri pienten kolhujen, murtumien, nyrjähdysten ja venähdysten hoidosta. Tyypillisesti niistä selvitään yhdellä lääkärikäynnillä.

– Toki pahimmillaan vaikka putoaminen korkealta voi vaatia sairaalahoitoa tai onnettomuus moottorisahalla aiheuttaa vakaviakin vaurioita. Pysyvään haittaan tai kuolemaan johtavat onnettomuudet ovat kuitenkin harvinaisia.

Talkoiden sesonkiaikaa ovat lämpimät kuukaudet kesästä syksyyn. Yksityishenkilöillä kyse on yleensä kertaluontoisista remontti- tai siivoustalkoista.

– Rakennetaan mökkiin vuodepaikkoja tai pihalle terassi, puretaan vanha sauna ja rakennetaan uusi tilalle. Myös metsien raivaustalkoot ovat tyypillisiä, Katainen havainnollistaa.

Talkoovakuutusten määrä korkeampi maaseudulla

Talkookulttuuri voi Suomessa edelleen hyvin, ainakin jos tarkastellaan otettuja talkoovakuutuksia. Niiden määrä on pysynyt LähiTapiolassa suunnilleen samalla tasolla koko Kataisen parikymmenvuotisen työuran ajan.

Todellisuudessa talkoiden määrä on paljon suurempi kuin otettujen vakuutusten, koska kaikki talkoiden järjestäjät eivät aina huomaa ottaa talkoille vakuutusta. Näin on varsinkin silloin, kun on kyse yksityishenkilöistä eikä esimerkiksi taloyhtiöistä tai järjestöistä.

– Jos jokaisella talkoolaisella on oma tapaturmavakuutus, ei yhteistä talkoovakuutusta välttämättä tarvita. Järjestäjälle voi kuitenkin olla helpompaa ottaa yhteinen vakuutus kuin kysellä jokaisen talkoolaisen vakuutuksia erikseen.

LähiTapiolan vakuutustilastoista käy myös ilmi, että talkoovakuutuksia otetaan eniten isoimpien kasvukeskusten ulkopuolella. Tieto ei suoraan kerro talkoiden teettämisen paikkaa, koska vakuutus otetaan järjestäjän kotipaikan mukaan, mutta se antaa osviittaa siitä, että talkoita tehdään maalla kaupunkia enemmän.

Talkoissa tehdään tyypillisesti sellaisia töitä, jotka onnistuvat ilman erityistaitoja. Mitä monimutkaisemmasta työstä on kysymys, sitä todennäköisemmin paikalle tilataan nykyään ammattitekijä. Samoin silloin, kun ikää on jo paljon tai aika on kortilla.

Turvavarusteet kuntoon ja pelisäännöt selviksi

Talkoiden järjestäjän tulee kantaa vastuunsa talkoolaisten turvallisuudesta. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että tehtävät työt määritellään etukäteen ja osallistujille osoitetaan heidän taitojensa mukaisia töitä. Työlista on syytä käydä läpi yhdessä. Mitä kenenkin on tarkoitus tehdä ja missä järjestyksessä?

– Pienet lapset ja kaikkein iäkkäimmät eivät osallistu rankimpiin töihin. Iäkkäimmät voivat olla halukkaita ottamaan roolia esimerkiksi kahvituksen järjestämisessä.

Talkoiden järjestäjä myös pitää huolta, että työkalut ovat ehjiä ja suojavarusteita on riittävästi. Varaa siis paikalle tarpeeksi esimerkiksi työhanskoja. Entä tarvitaanko lisäksi kypäriä, suojalaseja, turvavaljaita tai kumisaappaita? Ovatko tikkaat ja muut välineet kunnossa?

Jokaisen talkoolaisen on myös hyvä ymmärtää yhteisten talkoiden pelisäännöt.

– Sovitaan vaikka, että työt tehdään ensin ja vasta sitten käydään pizzan ja oluen kimppuun, jotta kaikki pysyvät työkunnossa.

Riittävät tauot pitävät nekin huolta turvallisuudesta, samoin se, että oikein huonon sään sattuessa talkoita tarvittaessa siirretään.

– Vastuu turvallisuudesta on myös eräänlaista kohteliaisuutta sitä vastaan, että ihmiset antavat talkoiden järjestäjälle ilmaista työpanostaan.

  • Talkoovakuutuksella turvataan talkooväki tapaturmien varalta. Vakuutus on tarkoitettu lyhytaikaista ja palkatonta talkootyötä varten. Se on voimassa yhdestä vuorokaudesta vuoteen kerrallaan. Lue lisää LähiTapiolan talkoovakuutuksista.

  • Vakuutuksesta korvataan tapaturman hoitokuluja. Lisäksi siihen sisältyy turva kuoleman ja tapaturmaisen haitan varalta.

  • Talkoovakuutuksella voi vakuuttaa vain oman talouden ulkopuoliset henkilöt.

  • Talkoovakuutus ei korvaa esimerkiksi omaisuusvahinkoja, matkoilla sattuneita vahinkoja, ansionmenetystä tai ulkopuolisille sattuneita vahinkoja. Näitä voidaan kuitenkin korvata monista muista vakuutuksista, kuten koti- tai mökki-irtaimistolle sattuvia vahinkoja koti- tai mökkivakuutuksesta.

  • Jos talkootyöstä maksetaan palkkaa tai muuta vastiketta tai etuutta, tulee osallistujat vakuuttaa työtapaturmavakuutuksella. Ulkopuolisilla yrittäjillä ja yrityksillä tulee myös olla omat vakuutuksensa.