Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Turvallisuus15.8.2022

Poikkeukselliset ajat autokaupassa – kokosimme vinkkejä auton hankintaa harkitsevalle

Mikä käyttövoima autoon pitäisi valita, kuinka pitkäksi toimitusaika venyy, miten hinnat kehittyvät? Kuluttaja kokee autoa hankkiessa tällä hetkellä monenlaista epävarmuutta, mikä näkyy LähiTapiolan kyselyssä. Kokosimme vinkkejä, mitä auton ostoa harkitsevan nyt kannattaa huomioida.Vertaile ja osta

Koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamat pullonkaulat autontuotannossa. Kallistuneet polttoaine- ja muut energiakustannukset. Ilmasto- ja ympäristökysymykset sekä sääntelyn kehittyminen. Liikenne on tällä hetkellä monella tapaa muutospaineessa, ja se heijastuu myös autokauppaan. LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyssä tiedusteltiin suomalaisilta, mitkä ajankohtaiset autoilun ilmiöt ovat vaikuttaneet heidän auton ostoaikeisiinsa.

Kyselyn mukaan auton hankintaan vaikuttaa tällä hetkellä etenkin hintojen kallistuminen. Polttoaineiden ja muiden energiahintojen nousu on vaikuttanut tai lykännyt yli joka viidennen (23 %) suomalaisen auton hankinta-aikeita. Yleinen elinkustannusten nousu ja taloudellinen epävarmuus taas on ollut 15 prosentille merkittävä tekijä. Samalla moni puntaroi nyt kenties aiempaakin enemmän sitä, millainen auto kannattaisi hankkia: kyselyn mukaan lähes joka viides vastaaja (18 %) kertoo kokeneensa käyttövoimien muutoksiin tai yleensä auton valintaan liittyvää epävarmuutta.

Kyselyn vastaajat edustavat kaikkia suomalaisia, eivät siis vain auton hankintaa harkitsevia. Tuloksissa kärkipäähän nousevat tekijät mietityttänevät siis laajasti nyt auton ostoa pohtivia.

- Vielä 2000-luvun alussa kuluttajalla oli oikeastaan kaksi käyttövoimaa valittavana: bensa- tai dieselauto. Nykyisin polttomoottoreiden rinnalle ovat tulleet esimerkiksi sähkö- ja hybridiautot, ja ilmastonmuutos sekä julkiset hankintatuet ohjaavat harkitsemaan ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Kun teknologia kehittyy koko ajan, ei ole ihme, jos autonostajaa vähän mietityttää, kun samalla pitäisi arvioida niin auton käyttötarvetta, kustannuksia kuin esimerkiksi jälleenmyyntiarvoa, pohtii LähiTapiolan autopalveluista ja liikenneturvallisuudesta vastaava johtaja Tapani Alaviiri.

Monilla kotitalouksilla on kuukausittain käytettävissä tietty summa liikkumiseen.

- Kun polttoaineet, sähkö ja yleensä elinkustannukset ovat kallistuneet, voi se eittämättä vaikuttaa niinkin suureen hankintaan kuin auton osto kotitaloudelle on, sanoo Alaviiri.

Uutta autoa voi joutua odottamaan pitkään – käytetyn ostossa hyvä olla tarkkana

Arjen katsaus -tulosten mukaan moni suomalainen on törmännyt viime aikoina automarkkinoiden pullonkauloihin. Vastaajista 6 prosenttia kertoo, että omiin auton hankinta-aikeisiin on viimeisen vuoden aikana vaikuttanut uusien autojen heikko saatavuus tai pitkät toimitusajat. Vastaavasti käytettyjen autojen saatavuusongelmat tai pitkät toimitusajat nostaa esiin 4 prosenttia vastaajista.

- Tällä hetkellä uutta autoa voi joutua odottamaan tavallista pidempään. Esimerkiksi ladattavan auton tehdastilauksessa voi kestää puolesta vuodesta jopa yli vuoteen. Tähän on useampia syitä, kuten autonvalmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden, puolijohteiden sekä muiden komponenttien saatavuuden heikentyminen mm. pandemian ja Venäjän hyökkäyssodan myötä, kertoo Alaviiri.

- Uusien autojen saatavuusongelmat taas heijastuvat käytettyjen autojen kauppaan. Esimerkiksi ladattavien autojen kysyntä on ollut kasvussa kansainvälisesti, mikä on nostanut joidenkin käytettyjen ladattavien automallien hintoja. Dieselautojen menekki taas on ollut pienenemään päin, mikä vaikuttaa niiden hintakehitykseen.

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan tänä vuonna sekä uusien että käytettyjen autojen kauppa on käynyt selvästi viime vuosia verkkaisemmin. Uusien autojen ensirekisteröinnit laahaavat, kun valmistajat eivät saa toimitettua autoja, vaikka tilauskirjat olisivat pitkät.

- Vaikka automarkkinat nyt ovat poikkeuksellisessa tilassa, kuluttajan kannattaa aina lähteä autovalinnassa liikkeelle omista liikkumistarpeista ja elämäntilanteesta. Tällä hetkellä autoilun kustannuksia arvioidessa on myös ehkä tavanomaistakin tärkeämpää miettiä kokonaiskuvaa: auton hankintahinnan lisäksi sen tulevien vuosien käyttökustannuksia. Vaikka energiahintojen ja esimerkiksi julkisten tukien kehitystä on vaikea arvioida, erilaisiin vaihtoehtoihin tutustumiseen kannattaa käyttää aikaa. Yksi keino auton kustannusten ennakointiin ovat myös yksityisleasingin kaltaiset ratkaisut, sanoo Alaviiri.

1) Kartoita käyttötarpeet ja odotukset autolle

  • Auton valinnassa kannattaa lähteä liikkeelle omista käyttötarpeista muun muassa ajomatkojen ja tilan tarpeen osalta. Tarvitaanko paljon tavaratilaa? Onko kyydissä usein useampia matkustajia? Ajatko pääasiassa kaupunkiajoa?

  • Varsinaisten käyttötarpeiden lisäksi on hyvä miettiä, mitä muita asioita pitää tärkeänä auton valinnassa. Nyrkkisääntö on, että uudemmat autot ovat pääsääntöisesti turvallisempia ja vähäpäästöisempiä kuin iäkkäämmät autot. Käyttötarpeiden ollessa selvät, on helpompi ratkoa myös, mikä käyttövoima olisi itselle sopiva valinta.

2) Käyttövoiman valintaan vaikuttavat niin käyttötarve, sijainti kuin arvot

  • Bensiini, diesel, ei-ladattava hybridi, lataushybridi, täyssähköauto, kaasuauto, etanoliauto. Moottorit saavat tänään voimansa monista eri energiamuodoista. Ns. vaihtoehtoisiin käyttövoimiin voi tutustua esimerkiksi Traficomin ja Motivan sivuilla. LähiTapiolan juttusarjasta voit lisäksi lukea etanoliautoilijan, sähköautoilijan ja kaasuautoilijan kokemuksia autovalinnasta.

  • Missä voit ladata tai tankata autoa? Onnistuuko sähköauton lataus kotona tai työpaikalla? Julkisesta sähkö-, kaasu- ja esimerkiksi etanoliautojen lataus- ja tankkausverkostosta on koottu tietoa Traficomin sivuille.

  • Paljon ja pitkää matkaa ajavalle uudehko dieselauto, dieselhybridi tai täyssähköauto voi olla hyvä ratkaisu, riippuen auton toimintamatkasta ja latausmahdollisuuksista. Kaupunkiajossa ja lyhyillä matkoilla taas tulevat esiin ladattavan hybridi- ja myös täyssähköauton edut. Ladattava hybridiauto voi olla hyvä valinta, mikäli ajaa toisinaan taajamien lisäksi myös alueilla, joissa latausverkko ei ole vielä kehittynyt.

3) Budjetti: ostohinta ei ole sama kuin autoilun kustannukset

  • Auton valinnassa olennaista on tietysti siihen käytettävissä olevat varat. Ostohinnan lisäksi valintakriteerinä kannattaa pitää auton arvioituja käyttö- ja huoltokuluja sekä jälleenmyyntiarvoa. Traficomin ajoneuvoverolaskurilla on helppo selvittää auton vuotuiset veroluonteiset maksut.

  • Jälleenmyyntiarvon kehitys on osa autoilun kustannusten arviointia. Arvonalennus on uuden auton kohdalla ensimmäisenä vuotena suurin ja jatkuu pääsääntöisesti viisi ensimmäistä vuotta jyrkempänä kuin siitä eteenpäin. Merkki ja mallikohtaisia eroja toki on. Kuinka kauan olet pitämässä uutta autoa?

  • Sähköauton energiakustannukset voivat jäädä paljon alhaisemmiksi kuin bensa- ja dieselkulut. Vastaavasti ladattavien autojen myyntihinnat ovat usein korkeammat. Kokonaiskustannuksia arvioidessa on hyvä tutustua myös julkisiin hankintatukiin ja verotukseen sekä koettaa arvioida energiahintojen kehitystä.

  • Kustannusten ennakoinnissa voivat auttaa erilaiset rahoitusratkaisut. Tällaisia ovat esimerkiksi yksityisleasing sekä rikko- tai huolenpitosopimuksella varustettu osamaksukauppa.

4) Oletko ostamassa käytettyä autoa? Vinkkejä auton kunnon ja historiatietojen tarkastamiseen sekä ostotilanteeseen löydät täältä.

5) Vakuuttaminen ja rekisteröinti

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselytutkimukseen vastasi 27.5.–3.6.2022 välisenä aikana kaikkiaan 1 085 suomalaista. He edustavat maan 15–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Tutkimuksen toteutti Kantar TNS. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin +/- 3,0 prosenttiyksikköä.