Tietoa yhtiöryhmästä

LähiTapiola-ryhmä on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaidensa omistama yhtiöryhmä, joka palvelee henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita. LähiTapiolan tuotteet ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Olemme myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin ammattilainen. Omistaja-asiakkaita meillä on lähes 1,6 miljoonaa.

LähiTapiola on uudistumassa perinteisestä vakuutusyhtiöstä elämänturvayhtiöksi. Elämänturva merkitsee asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja ennakoivaa palvelua terveyden, turvallisuuden ja talouden alueilla.

Sisäpiirihallinto

LähiTapiola-ryhmän sisäpiiriohjeistus perustuu markkinoiden väärinkäyttöasetuksen lisäksi viranomaisen antamiin määräyksiin ja ohjeisiin. LähiTapiola-ryhmässä ylläpidetään vakuutusalan itsesääntelyyn perustuvaa LähiTapiolan sijoitustoiminnan sisäpiirirekisteriä sekä LähiTapiola Varainhoito Oy:n sijoituspalvelulain mukaista sisäpiirirekisteriä.
Sisäpiiriohjeistusta sovelletaan LähiTapiola-ryhmän sijoitustoimintaan ja LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden palveluksessa olevien henkilöiden omaan arvopaperisijoittamiseen.

LähiTapiola-ryhmän sisäpiirirekistereitä ylläpidetään yhtiöryhmän Lakiasiat ja Compliance -yksikössä.

Sisäpiirirekistereihin kuuluvien omaa arvopaperikaupankäyntiä koskee ns. lyhyen kaupan kielto, millä tarkoitetaan sitä, että samanlajisen arvopaperin hankinnan ja luovutuksen ja vastaavasti luovutuksen ja hankinnan välisen ajan tulee olla vähintään yksi kuukausi.