Tietoa yhtiöryhmästä

LähiTapiola-ryhmä on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaidensa omistama yhtiöryhmä, joka palvelee henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita. LähiTapiolan tuotteet ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Olemme myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin ammattilainen. Omistaja-asiakkaita meillä on lähes 1,6 miljoonaa.

LähiTapiola on uudistumassa perinteisestä vakuutusyhtiöstä elämänturvayhtiöksi. Elämänturva merkitsee asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja ennakoivaa palvelua terveyden, turvallisuuden ja talouden alueilla.

Sisäinen tarkastus LähiTapiolassa

LähiTapiola-ryhmän sisäinen tarkastus on toiminto, joka vastaa yhtiöryhmässä liiketoiminnan riippumattomasta ja objektiivisesta arvioinnista ja varmistuksesta. Sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet on määritelty hallitusten hyväksymässä työjärjestyksessä.

Sisäinen tarkastus tukee yhtiöitä ja niiden johtoa valvontavelvollisuuden toteuttamisessa arvioimalla liiketoimintojen sisäisen valvonnan tilaa sekä tuottamalla johdolle informaatiota ja toimenpide-ehdotuksia valvonnan tehostamiseksi. Sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti toiminnastaan mm. Vahinko- ja Henkiyhtiön hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle ja ryhmän yhtiöiden hallituksille. Sisäinen tarkastus toimii hallinnollisesti pääjohtajan organisaatiossa.