Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Tietoa yhtiöryhmästä

LähiTapiola-ryhmä on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaidensa omistama yhtiöryhmä, joka palvelee henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita. LähiTapiolan tuotteet ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Olemme myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin ammattilainen. Omistaja-asiakkaita meillä on lähes 1,6 miljoonaa.

LähiTapiola on uudistumassa perinteisestä vakuutusyhtiöstä elämänturvayhtiöksi. Elämänturva merkitsee asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja ennakoivaa palvelua terveyden, turvallisuuden ja talouden alueilla.

Yhtiöryhmän hallintomalli

LähiTapiola-ryhmän hallinnoinnin periaatteet ja hallintomalli

LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden hallinnoinnissa noudatetaan hyvää hallintotapaa, joka perustuu rahoitus- ja vakuutusalaa koskevaan lainsäädäntöön, Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin sekä soveltuvin osin voimassa oleviin corporate governance-suosituksiin. Hyvän hallintotavan tavoitteena on erityisesti omistajaohjauksen toimivuuden ja toiminnan läpinäkyvyyden varmistaminen.

LähiTapiola-ryhmän hallintomalli perustuu keskinäisyyteen. LähiTapiola-ryhmään kuuluvien vakuutusyhtiöiden osakkaita ovat vakuutuksenottajat sekä LähiTapiola alueyhtiöissä ja LähiTapiola Keskinäisessä Henkivakuutusyhtiössä myös takuuosuuksien omistajat.

Vakuutuksenottajien osakkuus keskinäisissä vakuutusyhtiöissä syntyy suoraan vakuutuksen ottamisen myötä, ilman lisäsijoitusta yhtiöön.

Yhtiökokous

Osakkaat käyttävät päätösvaltaa yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokous valitsee vakuutusyhtiön hallintoneuvoston jäsenet, vahvistaa tilinpäätöksen sekä päättää vastuuvapaudesta hallintoelinten jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Takuuosuudet, niissä yhtiöissä, joita niitä on, ovat toisten ryhmään kuuluvien keskinäisten vakuutusyhtiöiden omistamia. LähiTapiola-ryhmän osakeyhtiömuotoisten rahoitusalan yhtiöiden sekä kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön kaikki osakkeet ovat muiden ryhmään kuuluvien yhtiöiden omistuksessa.

Hallintoneuvosto

Keskinäisestä yhtiömuodosta ja laajasta omistajapohjasta johtuen hallintoneuvostoilla on yhtiöissä merkittävä rooli ja valvontatehtävä, mikä poikkeaa pörssilistatuista yhtiöistä. Hallintoneuvosto mm. valitsee hallituksen jäsenet ja päättää toimenpiteistä, jotka merkitsevät yhtiön toiminnan olennaista supistamista tai laajentamista.

LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön ja LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön hallintoneuvostoja avustaa näissä tehtävissä yhtiöiden hallintoneuvostojen puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista koostuva hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunta, joka toimii myös LähiTapiola-ryhmän pääjohtajan esimiehen roolissa.

1 Yhtiöryhmän hallintomalli

2 Yhtiöryhmän hallintomalli
Alueyhtiöiden hallinto

Valitse listasta alueyhtiö ja siirry alueyhtiön hallintosivuille.