Tietoa yhtiöryhmästä

LähiTapiola-ryhmä on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaidensa omistama yhtiöryhmä, joka palvelee henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita. LähiTapiolan tuotteet ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Olemme myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin ammattilainen. Omistaja-asiakkaita meillä on lähes 1,6 miljoonaa.

LähiTapiola on uudistumassa perinteisestä vakuutusyhtiöstä elämänturvayhtiöksi. Elämänturva merkitsee asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja ennakoivaa palvelua terveyden, turvallisuuden ja talouden alueilla.

Ryhmän rakenne ja johto

LähiTapiola-ryhmä muodostuu valtakunnallisesti toimivista LähiTapiola Vahinkoyhtiöstä, LähiTapiola Henkiyhtiöstä, LähiTapiola Varainhoidosta, LähiTapiola Kiinteistövarainhoidosta ja LähiTapiola Vaihtoehtorahastoista sekä 20 alueellisesta keskinäisestä vahinkovakuutusyhtiöstä. LähiTapiola Vahinkoyhtiö on LähiTapiola-ryhmän vakuutusyhtiölain mukainen ryhmän ylin emoyritys.

LähiTapiolan henkilöstömäärä on noin 3 400, josta noin puolet työskentelee alueyhtiöissä.

LähiTapiola-ryhmän strategisista linjauksista sekä muista ryhmätason yhteisistä asioista päätetään yhtiöryhmän johtoryhmässä. Päätettävien asioiden luonteen niin vaatiessa asiat viedään yhtiöryhmän johtoryhmän käsittelyn jälkeen edelleen yhtiöiden hallitusten päätettäväksi.

Yhtiöryhmän johtoryhmän jäseniä ovat LähiTapiola Vahinkoyhtiön, LähiTapiola Henkiyhtiön ja LähiTapiola Palveluyhtiön toimitusjohtajat, 5 alueyhtiöiden toimitusjohtajaa, yhtiöryhmän hallinnon ohjauksesta vastaava johtaja sekä keskeisistä ryhmätason toiminnoista vastaavia johtajia.

Yhtiöryhmän johto

Koponen Juha LähiTapiola

Koponen Juha

Hallitusten puheenjohtaja

Harri Aho LähiTapiola

Harri Aho

Kehitysjohtaja
LähiTapiola-ryhmä

Pekka Antikainen LähiTapiola

Pekka Antikainen

Toimitusjohtaja
LähiTapiola Palvelut Oy

Jari Eklund

Yhtiöryhmän johtaja

LähiTapiola LokalTapiola

Tomi Sinisaari

Henkilöstöjohtaja
LähiTapiola Palvelut Oy

Pasi Haarala LähiTapiola

Pasi Haarala

Toimitusjohtaja
LähiTapiola Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Ari Lagerström

Toimitusjohtaja
LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Jukka Kinnunen

Toimitusjohtaja
LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Minna Kohmo LähiTapiola

Minna Kohmo

Toimitusjohtaja
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

Timo Laakso LähiTapiola

Timo Laakso

Talousjohtaja
LähiTapiola-ryhmä

Tom Liljeström

toimitusjohtaja

LähiTapiola Varainhoito Oy

Olli-Pekka Pohjanmäki LähiTapiola

Olli-Pekka Pohjanmäki

Markkinointijohtaja
LähiTapiola-ryhmä

Veli Rajakangas LähiTapiola

Veli Rajakangas

Toimitusjohtaja
LähiTapiola Pohjoinen Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Jussi Seppälä

toimitusjohtaja

LähiTapiola Lännen Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Jari Sundström LähiTapiola

Jari Sundström

Toimitusjohtaja,
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Mikko Vastela LähiTapiola

Mikko Vastela

Tietohallintojohtaja
LähiTapiola-ryhmä