Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Tietoa yhtiöryhmästä

LähiTapiola-ryhmä on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaidensa omistama yhtiöryhmä, joka palvelee henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita. LähiTapiolan tuotteet ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Olemme myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin ammattilainen. Omistaja-asiakkaita meillä on lähes 1,6 miljoonaa.

LähiTapiola on uudistumassa perinteisestä vakuutusyhtiöstä elämänturvayhtiöksi. Elämänturva merkitsee asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja ennakoivaa palvelua terveyden, turvallisuuden ja talouden alueilla.

Historia

Lähivakuutuksen ja Tapiolan juuret ulottuvat 1700- ja 1800-luvuille. Vuonna 2012 yhtiöiden historia sai uuden käänteen, kun Lähivakuutus ja Tapiola ilmoittivat yhdistymisestään.

1770

Lähivakuutuksen juuret ulottuvat vuoteen 1770, jolloin kuningas Adolf Fredrik sääti lain pitäjien paloapuyhdistysten perustamisesta.

1857

Tapiolan historialliset juuret ulottuvat Paloapuyhtiön perustamiseen vuonna 1857.

1865

Kunnallisasetuksessa säädettiin, että kuntakokous sai tehdä paloapua koskevat lopulliset ratkaisut. Vuonna 1908 annettiin ensimmäinen paloapuyhdistyksiä koskeva oma laki, jossa säädettiin jälleenvakuuttaminen pakolliseksi.

1909 ja 1917

Tapiolan edeltäjäyhtiöistä Pohja perustettiin vuonna 1909 ja Aura vuonna 1917.

1931

Paloapuyhdistysten edunvalvontaa hoitamaan perustettiin Maaseudun Paloapuyhdistysten Liitto ry.

1933

Laki keskinäisistä vahinkovakuutusyhdistyksistä säädettiin. Vuosikymmenten aikana ympäri maata syntyi paikallisia Lähivakuutusyhdistyksiä.

1978

Tapiolan edeltäjäyhtiö Aura neuvotteli jo fuusiosta Lähivakuutuksen kanssa. Neuvottelut eivät johtaneet toimenpiteisiin.

1982

Aura ja Pohja fuusioituivat. Tapiola perustettiin Tapion päivänä 18.6.1982, jolloin Auran ja Pohjan hallintoneuvostot päättivät fuusiosta. Tapiolana yhtiöryhmä alkoi toimia vuodesta 1984.

1983

Lähivakuutusyhdistyksistä koostuneen ryhmän yhteiseksi markkinointinimeksi tuli sekä valtakunnallisesti että paikallisesti Lähivakuutus.

1990-2000-luku

Lähivakuutuksen ja Tapiolan välillä käytiin useaan otteeseen neuvotteluja fuusiosta.

2000

Tapiola laajensi toimialaansa finanssipalveluihin. Tapiola Omaisuudenhoito Oy ja Tapiola Rahastoyhtiö Oy perustettiin. Vuonna 2002 tehtiin päätös Tapiola Pankki Oy:n perustamisesta. Pankki aloitti toimintansa vuonna 2004.

2007

Tapiolan omaisuudenhoito- ja rahastoyhtiöt yhdistyivät Tapiola Varainhoito Oy:ksi. Kiinteistöliiketoimintaa harjoittava Kiinteistö-Tapiola Oy aloitti toimintansa.

2009

Tapiola aloitti varakkaiden yksityisasiakkaiden yksityispankkipalvelun eli private banking -palvelun.

2011

Tapiolan palveluvalikoimaan tulivat arvopaperivälityspalvelut.

Uudet keskustelut yhtiöiden yhdistymisestä alkoivat vuoden 2011 keväällä Tapiolan aloitteesta. Aiesopimus fuusiosta allekirjoitettiin 23.12.2011.

2012

Yhtiöiden hallintoneuvostot allekirjoittivat Lähivakuutus-Tapiolan perustamissopimuksen 7.2.2012. Samana päivänä tieto yhdistymisestä julkistettiin yhtiöiden asiakkaille, henkilöstölle ja medialle.

LähiTapiola-ryhmän muodostuminen hyväksyttiin toukokuun loppuun mennessä yhdistys- ja yhtiökokousten sarjassa, joissa päättäjinä olivat Lähivakuutuksen ja Tapiolan omistaja-asiakkaat.

LähiTapiolan yhteisen organisaation rakentaminen alkoi kesäkuussa. Lähivakuutuksen ja Tapiolan henkilöstöt muuttivat yhteisiin tiloihin Espoossa, ja eri puolilla Suomea yhtiöt alkoivat yhdistää toimintojaan. Vaikka yhtiöt toimivat vielä juridisesti erillisinä, töitä ryhdyttiin jo tekemään yhdessä.

LähiTapiola Eläkeyhtiö ja Eläke-Fennia ilmoittavat fuusiostaan joulukuussa. Uuden työeläkeyhtiön nimeksi tulee Elo.

2013

LähiTapiola aloitti virallisesti toimintansa 1.1.2013. Erkki Moisanderin pääjohtajakausi alkoi. Vuoden 2013 aikana fuusio eteni alueyhtiöissä.

Kesäkuussa LähiTapiola Pankki ja S-Pankki päätetään fuusioida uudeksi S-Pankiksi.

2014

Alueyhtiörakenne saavutti lopullisen muotonsa, kun vapaaehtoisten vahinkovakuutusten kannat siirrettiin alueyhtiöiden hallintaan vuodenvaihteessa.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo aloitti toimintansa tammikuussa.

LähiTapiola-rahastojen hallinto siirrettiin S-Pankki Oy:n tytäryhtiölle FIM Varainhoito Oy:lle.

Uusi S-Pankki aloitti toimintansa toukokuussa.

2016

LähiTapiola laajenee terveys- ja hyvinvointi-liiketoimintaan ostamalla osuuden Pihlajalinnasta.

2017

LähiTapiola ostaa osuuden Mehiläisestä. Liikennevakuutus-kanta siirretään alueyhtiöihin asiakaskokemuksen parantamiseksi. Samalla yht. 1,6 mrd euron sijoitusomaisuus siirtyy alueyhtiöihin.