Tietoa yhtiöryhmästä

LähiTapiola-ryhmä on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaidensa omistama yhtiöryhmä, joka palvelee henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita. LähiTapiolan tuotteet ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Olemme myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin ammattilainen. Omistaja-asiakkaita meillä on lähes 1,6 miljoonaa.

LähiTapiola on uudistumassa perinteisestä vakuutusyhtiöstä elämänturvayhtiöksi. Elämänturva merkitsee asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja ennakoivaa palvelua terveyden, turvallisuuden ja talouden alueilla.

Ryhmän rakenne ja johto

LähiTapiola-ryhmä muodostuu valtakunnallisesti toimivista LähiTapiola Vahinkoyhtiöstä, LähiTapiola Henkiyhtiöstä, LähiTapiola Varainhoidosta, LähiTapiola Kiinteistövarainhoidosta ja LähiTapiola Kiinteistöpääomarahastoista sekä 20 alueellisesta keskinäisestä vahinkovakuutusyhtiöstä. LähiTapiola Vahinkoyhtiö on LähiTapiola-ryhmän vakuutusyhtiölain mukainen ryhmän ylin emoyritys.

LähiTapiolan henkilöstömäärä on noin 3 400, josta noin puolet työskentelee alueyhtiöissä.

LähiTapiola-ryhmän strategisista linjauksista sekä muista ryhmätason yhteisistä asioista päätetään yhtiöryhmän johtoryhmässä. Päätettävien asioiden luonteen niin vaatiessa asiat viedään yhtiöryhmän johtoryhmän käsittelyn jälkeen edelleen yhtiöiden hallitusten päätettäväksi.

Yhtiöryhmän johtoryhmän jäseniä ovat LähiTapiola Vahinkoyhtiön, LähiTapiola Henkiyhtiön ja LähiTapiola Palveluyhtiön toimitusjohtajat, 5 alueyhtiöiden toimitusjohtajaa, yhtiöryhmän hallinnon ohjauksesta vastaava johtaja sekä keskeisistä ryhmätason toiminnoista vastaavia johtajia. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja.

Yhtiöryhmän johto

Erkki Moisander

Pääjohtaja,
hallitusten puheenjohtaja

Harri Aho

Kehitysjohtaja
LähiTapiola-ryhmä

Pekka Antikainen

Toimitusjohtaja
LähiTapiola Palvelut Oy

Jari Eklund

Yhtiöryhmän johtaja

Pasi Haarala

Toimitusjohtaja

LähiTapiola Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Ahti Haataja

Toimitusjohtaja
LähiTapiola Vellamo Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Jukka Kinnunen

Toimitusjohtaja
LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Minna Kohmo

Toimitusjohtaja
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

Pentti Kuusela LähiTapiola

Pentti Kuusela

Toimitusjohtaja

LähiTapiola Pirkanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Timo Laakso

Talousjohtaja
LähiTapiola-ryhmä

Harri Lauslahti

Innovaatiojohtaja,
LähiTapiola-ryhmä

Olli-Pekka Pohjanmäki

Markkinointijohtaja
LähiTapiola-ryhmä

Veli Rajakangas

Toimitusjohtaja

LähiTapiola Pohjoinen Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Jari Sundström

Toimitusjohtaja,
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Mikko Vastela

Tietohallintojohtaja
LähiTapiola-ryhmä