Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Tietoa yhtiöryhmästä

LähiTapiola-ryhmä on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaidensa omistama yhtiöryhmä, joka palvelee henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita. LähiTapiolan tuotteet ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Olemme myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin ammattilainen. Omistaja-asiakkaita meillä on lähes 1,6 miljoonaa.

LähiTapiola on uudistumassa perinteisestä vakuutusyhtiöstä elämänturvayhtiöksi. Elämänturva merkitsee asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja ennakoivaa palvelua terveyden, turvallisuuden ja talouden alueilla.

Ryhmän rakenne ja johto

LähiTapiola-ryhmä muodostuu valtakunnallisesti toimivista LähiTapiola Vahinkoyhtiöstä, LähiTapiola Henkiyhtiöstä, LähiTapiola Varainhoidosta, LähiTapiola Kiinteistövarainhoidosta ja LähiTapiola Vaihtoehtorahastoista sekä 19 alueellisesta keskinäisestä vahinkovakuutusyhtiöstä. LähiTapiola Keskinäinen Vahinkoyhtiö on LähiTapiola-ryhmän vakuutusyhtiölain mukainen ryhmän ylin emoyritys.

LähiTapiolan henkilöstömäärä on noin 3 400, josta noin puolet työskentelee alueyhtiöissä.

LähiTapiola-ryhmän strategisista linjauksista sekä muista ryhmätason yhteisistä asioista päätetään yhtiöryhmän johtoryhmässä. Päätettävien asioiden luonteen niin vaatiessa asiat viedään yhtiöryhmän johtoryhmän käsittelyn jälkeen edelleen yhtiöiden hallitusten päätettäväksi.

Yhtiöryhmän johtoryhmän jäseniä ovat puheenjohtajana toimivan yhtiöryhmän pääjohtajan lisäksi LähiTapiola Vahinkoyhtiön, LähiTapiola Henkiyhtiön ja LähiTapiola Palveluyhtiön toimitusjohtajat, 5 alueyhtiöiden toimitusjohtajaa sekä keskeisistä ryhmätason toiminnoista vastaavia johtajia.

Yhtiöryhmän johto

Koponen Juha

Pääjohtaja,
hallitusten puheenjohtaja

valittu tehtävään toistaiseksi

Pasi Haarala

Toimitusjohtaja
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

Jari Eklund

Yhtiöryhmän johtaja

1.1.2022 - 31.12.2024

Pekka Antikainen

Ryhmän liiketoimintajohtaja, pääjohtajan sijainen

Hanna Hartikainen toimitusjohtaja

Hanna Hartikainen

Toimitusjohtaja

LähiTapiola Keskinäinen Vahinkovakuutusyhtiö

Vesa-Matti Kultanen

Johtaja, vakuutusliiketoiminnan palvelut

LähiTapiola-ryhmä

Esa Tihilä

ICT-johtaja

LähiTapiola-ryhmä

Teemu Toivanen

Toimitusjohtaja
LähiTapiola Keski-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Olli Aakula

toimitusjohtaja

LähiTapiola Varsinais-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Pasi Aakula

toimitusjohtaja

LähiTapiola Länsi-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Erik Valros

toimitusjohtaja

LähiTapiola Uusimaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Juha Antikainen

Toimitusjohtaja
LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö