Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Outi VänniEkonomi14.11.2023

Psykisk hälsa, ork och ekonomi – hur hänger de ihop?

Hur hänger psykisk hälsa och individens ekonomiska situation ihop? Påverkar ekonomin det psykiska välbefinnandet eller påverkar den psykiska hälsan förmågan att hantera ekonomin? Outi Vänni, direktör på LokalTapiola Kapitalförvaltning, diskuterar ämnet i sin blogg, eftersom bland annat det osäkra ekonomiska läget sätter mångas ork på prov.

Som ung jurist arbetade jag en tid som allmänt rättsbiträde. Det var då jag upptäckte att när det gäller ekonomi och ork så leder ett problem lätt till ett annat. Ibland kan problem snabbt ackumuleras till en besvärlig härva.

Psykisk ohälsa kan utlösa ett tråkigt ekonomiskt händelseförlopp, vilket i sin tur förvärrar psykiska utmaningar.

Här är några exempel:

 • Svår depression kan leda till att en person inte tar hand om sin egen ekonomi, till exempel betalar räkningar. Utebliven betalning av hyran leder så småningom till hyresindrivning och talan om avhysning. En betalningsanmärkning gör det svårare att få ett nytt hyresavtal eller bolån.

 • Psykisk ohälsa kan också leda till att du ingår dåliga avtal som är svåra att ta sig ur. Resurser eller koncentrationsförmågan kanske inte alltid räcker till för att läsa villkoren i ett avtal och bedöma rimligheten i en rättshandling.

 • Sjukdom kan predisponera för ekonomiskt utnyttjande. Gärningsmannen kan vara någon från den egna närmaste kretsen eller en ihärdig försäljare av dyra/onödiga varor.

 • Ekonomiskt trångmål eller hot som avhysning kan å andra sidan göra vem som helst orolig.

Så vad ska vi tänka om dessa kopplingar mellan psykisk hälsa och ekonomi? Hur kan du ta hand om ditt eget välbefinnande – och framför allt hjälpa någon annan om det behövs? Här är några tankar om sambandet mellan psykisk hälsa och ekonomi:

 1. 1.

  Genom att ta hand om sin ekonomi, tar man också hand om sin psykiska hälsa.

 2. 2.

  Att ta hand om sitt psykiska välbefinnande förebygger ekonomiska problem.

 3. 3.

  Det finns hjälp att få för såväl ekonomiska som psykiska problem.

 4. 4.

  Det lönar sig att agera i tid. Det är lättare att lösa båda problemen innan det gått för långt, men det är aldrig för sent!

 5. 5.

  Om du upptäcker att din närstående inte orkar sköta vardagliga ärenden, fråga om hen behöver hjälp.

 6. 6.

  Det kan vara nödvändigt att anlita en intressebevakare för att trygga den ekonomiska säkerheten för en person som lider av allvarliga psykiska problem. Ta upp saken om du upptäcker att en närståendes intressen är i fara.

Outi Vänni
direktör
LokalTapiola Kapitalförvaltning