Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Håll ett öga på snömängden på taket – det kan finnas risk för att taket rasar in

5.1.2018 - Säkerhet

Det har under början av året snöat så mycket, speciellt i landets östra och norra delar, att snölasten utgör en fara för byggnadernas takkonstruktioner. Många fastighetsägare har därför redan klättrat upp på taket för att uppskatta snömängden och förebygga skador.

Att ta bort snölasten hör till omsorgsfullt fastighetsunderhåll. Vanligtvis ersätter försäkringen inte kostnader ifall taket rasar in till följd av att snö inte har avlägsnats. LokalTapiola har redan nu fått ersättningsansökningar där försummelser med att avlägsna snölasten märks. LokalTapiolas riskchef Juhani Savolainen ger nedan några tips om hur du kan minska snöskadorna så att något liknande inte händer dina byggnader.

Stora snömängder kan leda till olika sorters skador

Vanligen förflyttar vinden tillsammans med snöyra lössnö över takkrönet till den motsatta takkanten eller till byggnadernas terrasserade delar. Det anhopade snölagret kan vara t.o.m. två gånger tjockare än anhopningen på den motsatta kanten.

Snölagret som samlats under början av året kan väga uppåt 100 kilo per kubikmeter. Snötyngden kan i februari-mars dock öka till 200-240 kilo per kubikmeter som påföljd av regn och anhopande. Detta kan orsaka felbedömningar om snöns tyngd, ifall snölasten enbart uppskattas genom att mäta tjockleken på snölagret.

Den lutande snölasten i drivor orsakar icke-centrerad belastning speciellt på bristfälligt försträvade långa, höga hallbyggnader. Den snö och is som samlas på taket ökar även olycksfallsrisken som orsakas av is- och snömassor som faller från taket.

Den anhopade tunga snömassan kan tynga och söndra bärande yttertakkonstruktioner samt skada ytbeläggningen på yttertaket och tätningar på takets genomföringar när massan blir isig och rör sig neråt på våren. Mängden drivsnö orsakar på våren risker för smältvattenskador i väggfogarna för terrasserade takkonstruktioner samt i ventilationsrörens och rökgångarnas fogkonstruktioner på taket.

Klättra upp på taket för att titta efter

Det är svårt att från marken uppskatta den snömängd som hopat sig på taken på byggnaderna, och därför är det säkrast att klättra upp på taket och mäta tjockleken på snön på olika delar av taket. När man rör sig på taket ska man alltid vara speciellt försiktig och utrusta sig med livlinor och säkerhetsselar eller anlita yrkesmän inom branschen.

Avlägsna snö tryggt

Det säkraste sättet att undvika otrevliga överraskningar är att avlägsna snömassorna i god tid innan de förestående oväntade snöstormarna och tövädret. När man ska skotta bort snö från taken ska man förbereda sig noggrant för att undvika olycksfall och egendomsrisker.

Livlinor och säkerhetsselar samt ett erfaret arbetspar kan på branta och hala takytor avsevärt förhindra tråkiga bakslag när snön avlägsnas från taket. För att undvika personskador ska man medan arbetet pågår avgränsa området med hjälp av bommar, staket och varningsskyltar så att folk kan röra sig tryggt i närheten av området.