Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Arvsskatten förnyades i början av januari – kontrollera din livsförsäkrings förmånstagare

26.12.2017 - Nyhet

Den delvisa skattefriheten av dödsfallsersättningen, som på basis av livförsäkring betalas till en nära anhörig, avlägsnades 1.1.2018.

Det lönar sig att kontrollera förmånstagarna för din livförsäkring och samtidigt gå igenom det egna försäkringsskyddet eftersom det vid årsskiftet trädde i kraft ändringar i arvsbeskattningen.

- Det lönar sig att kontrollera försäkringsskyddet med jämna mellanrum eller åtminstone när livssituationen ändrar. Du ska bland annat kontrollera förmånstagarna dvs. till vem du vill att försäkringsersättningen ska betalas, försäkringsbeloppen dvs. om ersättningen som betalas med stöd av försäkringen är tillräcklig, samt försäkringsskyddet dvs. ersätter de nuvarande försäkringarna allt som du vill att försäkringen ska ersätta och lämnar sådant utanför som du själv kan stå för. Livstrygghetsspecialisterna på LokalTapiola hjälper dig med detta, säger enhetsdirektör Veera Lammi på LokalTapiola Livförsäkringsbolag.

Ersättning som betalas till nära anhöriga är efter årsskiftet i sin helhet underkastad arvsskatt. Skatteändringen kräver inga åtgärder, men det är ändå bra att vid behov kontrollera och uppdatera förmånstagarförordnandet.

Arvs- och gåvobeskattningen lindrades i början av år 2017

Arvs- och gåvobeskattningen lindrades i början av år 2017. Avdragen för make/maka och minderåriga barn höjdes i arvsbeskattningen 1.1.2017. Maken eller makan får i fortsättningen i arvsbeskattningen dra av 90 000 euro från sin arvslott och ett minderårigt barn får dra av 60 000 euro från sin arvslott. Från arvslotten görs ett avdrag för make, maka eller barn, vilken kan bestå av arvet och den dödsfallsersättning som fås från livförsäkringen.