Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Stora städer i Inre Finland lockar inflyttare - huvudstadsregionens dragningskraft avtar

17.11.2021 - Ekonomi

Något färre än var sjätte finländare skulle vara redo att flytta till Tammerfors om det skulle bli möjligt. Dragningskraften för huvudstadsregionen minskar i stället som inflyttningsort, visar LokalTapiolas enkät.

Vart skulle du flytta om du fick välja fritt? Överraskande många skulle välja Tammerfors som inflyttningsort, visar enkäten som LokalTapiola beställt. Dragningskraften för Helsingfors minskar i stället. I en motsvarande enkät för ett år sedan var Helsingfors ännu favoritorten nummer ett för inflyttning, men coronaåret har fått finländarna att omvärdera sitt boende.

-Tammerfors har både exceptionell hållkraft och dragningskraft. Enligt enkäten är Tammerforsborna mycket trogna sin hemort, eftersom 74 procent helst skulle flytta inom Tammerfors (15% till andra delar av Finland och 12 % kunde inte svara). På motsvarande sätt ville 57 procent av dem som bor i huvudstadsregionen och 43 procent av dem som bor i Åbo helst flytta inom sitt nuvarande bostadsområde, säger LokalTapiolas privathushållsekonom Hannu Nummiaro.

- Favoritorter för inflyttning är vanligtvis närliggande stora städer. I Nyland vill man helst flytta till Helsingfors, i övriga södra Finland till Åbo, i västra Finland till Tammerfors och i norra och östra Finland till Kuopio. Tammerfors har dock mera omfattande dragningskraft än andra städer, eftersom Tammerfors också finns bland Top 3 favoriterna i Nyland och södra Finland. Tammerfors centrala läge kan vara en förklaring till det riksomfattande suget.

På basis av enkäten skulle 14 procent av respondenterna välja Birkalands centrum Tammerfors som sin inflyttningsort. Fram till för ett år sedan var ordningen en annan.

Enligt enkäten har hela huvudstadsregionen, också Helsingfors, tappat sin dragningskraft. För ett år sedan skulle var fjärde respondent helst ha flyttat till huvudstadsregionen, då resultatet enligt enkäten i september bara var 18 procent.

Utöver Tammerfors har Kuopio, Salo och Jyväskylä ökat sin dragningskraft enligt LokalTapiolas enkät. Även landsbygden klarade sig som en knapp vinnare. Coronatiden har också gjort att man blivit mer osäker om vart man skulle vilja flytta.

-Resultaten stämmer väl överens med de verkliga flyttströmmarna. Nettoflyttningen till Helsingfors vände redan under coronaåret och lämnade år 2020 över tusen personer på minus och enligt förhandsuppgifter har nettoströmmen bort från Helsingfors tilltagit betydligt i år. Samtidigt fortsatte Tammerfors starka nettoinflyttning att öka ytterligare förra året och har även fortsatt på samma bana i år, säger Nummiaro.

Nettoflyttströmmen mellan kommunerna vände till negativ för Helsingfors men det ska inte tolkas som att staden håller på att tyna och att det inte skulle finnas användning för bostäderna. Förra året blev nettoinflyttningen till Helsingfors nästan tre tusen människor och den naturliga befolkningstillväxten ökade invånartalet med cirka 1 300 personer.

Flyttströmmarna inom Finland har fördelat befolkningstillväxten och gett livskraft även till andra delar av Finland. På lång sikt förväntas Helsingfors och hela huvudstadsregionen växa kraftigt.

Statistikcentralen rapporterade nyligen om att det är främst barnfamiljer som ännu flyttar till städernas kranskommuner. För barnfamiljer påverkas flytten av arbetsplatsens, skolans, servicens läge samt av goda trafikförbindelser. Däremot är huvudstadsregionen en förlorare också avseende barnfamiljer. Läs mer på Statistikcentralens webbplats.

I jakten på arbete eller omväxling

Arbete är fortfarande det främsta skälet till varför finländarna flyttar till annan ort. Särskilt de yngre respondenterna, som är i början av sin arbetskarriär skulle vara ivriga att byta ort i jakten på arbete.
Många söker också omväxling och det kan en ny bostadsort erbjuda. Särskilt 35-44-åringar som redan är i arbetslivet och bor i singelhushåll eller familjer med högst ett barn skulle vara beredda att byta ort bara för att pröva på.

-Mer än en femtedel av dem som flyttar mest, dvs. unga vuxna, säger att möjligheten att arbeta på distans kan vara det som gör att de flyttar till en annan ort. Coronakrisen kan vara den vattendelare som kan bli orsaken till att man söker favorit bostadsorter inom ett större område.
Coronatiden och distansarbetet har fått många att titta på sin bostadsort på ett nytt sätt. Många uppskattar allt mera lugnet på sin bostadsort. Bra och fungerande service blir också allt viktigare.

43 procent av respondenterna svarade att coronatiden inte påverkade deras uppfattning om bostadsorten.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning gjordes av Kantar TNS. Intervjuerna i enkäten har samlats med Gallup Kanava 17-23 augusti. Enkäten besvarades av sammanlagt 1013 personer i åldrarna 15-74 år. Felmarginalen i enkäten är +/- 3,1 procentenheter.

Sijoitamme sinun varasi kuten omamme

Mitä, jos voit sijoittaa omat varasi kuten me LähiTapiolassa – pitkäjänteisesti ja ammattitaitoisesti? Tutustu sijoituskohteisiin, joihin me suursijoittajana itse uskomme.

Lue lisää