Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

System som assisterar bilföraren utvecklas snabbt, varannan är orolig – ”gör att man känner sig alltför trygg”

19.8.2021 - Säkerhet

Parkeringshjälp, körfältsassistans, kollisionsvarnare med automatisk bromsning. Bilarnas säkerhetsteknik har utvecklats snabbt under de senaste åren. Enligt enkäten tror varannan bilist att säkerhetstekniken gör att många förare känner sig alltför trygga och att vissa rentav kan störas av assisterande anordningar.

Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning tror varannan finländare som kör bil (52 %) att utvecklingen av säkerhetstekniken gör att bilisterna känner sig alltför trygga.

- Jag tycker att oron befogad. Säkerhetstekniken i bilarna har utvecklats i en otrolig takt under de senaste åren men inte ens den mest avancerade tekniken kan kullkasta fysikens lagar. Det är alltid i sista hand föraren som ansvarar för kontrollen över fordonet, säger Tapani Alaviiri som är direktör med ansvar för biltjänster och trafiksäkerhet vid LokalTapiola.

Enligt Alaviiri kan en falsk trygghetskänsla uppstå till exempel då föraren inte märker att vägen är hal eftersom säkerhetstekniken automatiskt stabiliserar fordonet utan att föraren märker det, vilket i sin tur kan leda till att bilen börja slira i en överraskande situation.

- Att hålla säkerhetsavståndet och att förutse möjliga situationer i kombination med att beakta andra bilister är grundläggande saker för att köra säkert. Säkerhetstekniken fungerar sedan som ett komplement till detta. En tumregel vad gäller säkerhetstekniken är att ju nyare bil, desto säkrare är bilen.

Enligt Alaviiri är kollisionsvarnare med automatisk broms som varnar föraren om det ligger ett hinder på vägen och bromsar automatiskt om föraren inte reagerar på varningen ett bra exempel på hur säkerhetsutrustningen utvecklats. En adaptiv farthållare justerar automatiskt fordonets avstånd till fordonet framför när man kör i kö och en smart fartbegränsare meddelar föraren när fartbegränsningen ändrar eller justerar automatiskt farten enligt fartbegränsningen. Enligt Alaviiri är även parkeringshjälpen en säkerhetsutrustning värd att nämna. Parkeringshjälpen minskar antalet skador på parkeringsplatser och gör det lättare att parkera bilen. En del bilar kan till och med ”fickparkera” sig själv vid sidan av vägen.

- Vad gäller utvecklingen av säkerheten så förnyas bilbeståndet i Finland tyvärr långsamt och medelåldern på personbilarna i vårt land ökar fortsättningsvis. Det är dock positivt att bilbeståndet förnyas något snabbare i större städer där trafiken är livlig och skadefrekvensen störst.

En del bryr sig inte om att bekanta sig med säkerhetsutrustningen, en del stänger av den

I LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning berättar en knapp tredjedel (30 %) att de inte känner till de assisterande säkerhetssystemen i sina nuvarande bilar. Alaviiri uppmanar alla att bekanta sig med säkerhetstekniken i sina bilar.

- Försäljarna i bilaffärerna är väl insatta i bilarnas säkerhetsteknik och berättar gärna om den till potentiella köpare. Det lönar sig även att noggrant läsa bilens manual. Tyvärr verkar ganska få känna till egenskaperna i deras bilar tillräckligt bra för att kunna dra nytta av de säkerhetsökande systemen. För ABS-bromsar gäller till exempel att den bästa bromseffekten nås först när bromspedalen trycks kraftigt i botten, nästan genom att stampa hårt på pedalen. Som tur är har de flesta moderna bilar nödbromsassistans som hjälper till att bromsa ordentligt.

Enligt enkäten använder majoriteten av bilisterna all den säkerhetsteknik i bilen vars användning de själv kan påverka. Ändå är var fjärde bilist (25 %) benägen att stänga av en del av säkerhetsutrustningen eftersom de upplever att utrustningen stör körandet.

- Antalet är överraskande stort men det kan till exempel hända att vissa stänger av antisladdsystemet om det finns en risk att bilen fastnar på grund av exempelvis stora snödrivor. Att koppla från antisladdsystemet temporärt kan vara motiverat i vissa bilmodeller men i normal körning är det inte att föredra. I alla fall inte för att ”nöjesköra köra med sladd”.

En annan situation då det kan vara motiverat att stänga av säkerhetsutrustningen är vid användning av bilbarnstol, säger Alaviiri. Att stänga av krockkudden på passagerarsidan fram i bilen är nödvändigt och ett måste om bilbarnstolen placeras i framsätet med ryggen mot färdriktningen. I vissa bilmodeller reagerar parkeringshjälpen på en kopplad släpvagn och då är det förstås motiverat att stänga av den.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades av sammanlagt 1 018 finländare 8-15.5. De representerar landets befolkning i åldrarna 15–74 med undantag av Åland. Av respondenterna använder 837 bil eller har kört bil under de 12 senaste månaderna. Enkäten genomfördes av Kantar TNS och dess felmarginal är cirka 3,1 procentenheter.

Aktiv och passiv säkerhetsteknik ökar trafiksäkerheten

 • Aktiv säkerhetsteknik i fordonet hjälper föraren att köra fordonet, utför vissa funktioner så att föraren inte behöver göra det och skyddar passagerare eller fotgängare vid ett olycksfall.
  • Sådan teknik är till exempel adaptiv farthållare, körfältsassistans, nödbromssystem, antisladdsystem, låsningsfria bromsar och automatisk parkeringsfunktion.
  • System som minskar skadorna är till exempel krockkuddar, bältesförsträckare, avstängning av bränsletillförseln vid olycksfall eller krockkudde som utlöses mellan vindrutan och motorhuven för att dämpa fotgängarens sammanstötning med bilen.
  • I bästa fall förhindrar aktiv säkerhetsteknik att ett olycksfall uppstår eller minimerar personskadorna vid ett olycksfall. De mest utvecklade systemen tar automatiskt kontakt med nödcentralen för att larma hjälp.
 • Passiv säkerhetsteknik har som uppgift att förhindra och minska personskador vid ett olycksfall, till exempel skador på passagerare, fotgängare och cyklister.
  • Sådan teknik är till exempel förstärkt karosskonstruktion, stötfångare som minskar kollisionsenergin, deformationszoner samt ultrahöghållfasta stål- eller kompositkonstruktioner i karossen.
  • Med passiv säkerhetsteknik kan man även minska skadorna vid en kollision med en fotgängare, till exempel genom att konstruera bilar med stötfångare och motorhuv som dämpar sammanstötningen.