Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Nu är det igen dags att se upp för lantbruksmaskiner i trafiken - korsningar och hastighetsskillnader är de farligaste ställena

11.8.2021 - Lant- och skogsbruk

Sommararbeten på lantbruken är nu inne i det skedet att lantbruksmaskinerna syns i trafiken mer än vanligt. Maskiner som går långsammare än övriga trafiken ger många trafikanter gråa hår, men det viktigaste är att ta det lugnt och åtminstone ska man inte på trånga ställen kör om stora fordon som rör sig oförutsägbart. Vi samlade säkerhetstips för lantbruksmaskinsförare.

Enligt LokalTapiolas ersättningsstatistik för år 2020 ersattes från trafik- och kaskoförsäkringar totalt 1 857 trafik- eller kollisionsskador, där en traktor var inblandad. I det höga antalet ingår också anmärkningsvärt många sådana skador, där delaktiga bland annat har varit traktorfyrhjulingar eller andra fordon som inte används i lantbruket. Exakta siffror för traktorskador i lantbruksarbete finns inte tillgängligt.

En allmän faktor vid olyckor med traktorer är ofta att de kör långsammare än övrig trafik, vilket i sig orsakar många farliga situationer. Övriga trafikanter kan nödvändigtvis inte förutse dem.

- När det gäller traktorer är det särskilt svängningar och grupperingar före korsningar som är riskställen för då ökar hastighetsskillnaderna markant jämfört med den övriga trafiken. Också omkörningar av traktorer och till dem anslutna maskiner är utmanande på grund av dålig sikt och stora hastighetsskillnader. Ett typiskt riskställe där det inträffar olyckor är också då en långsam lantbruksmaskin ansluter sig till den övriga trafiken, klargör LokalTapiolas specialist Matti Arvo.

Låg hastighet och svängradie överraskar

Traktorer, tröskor och övriga lantbruksarbetsmakiner kan utöver med sin låga hastighet även överraska med sin svängradie i trafiken. En traktor och en lantbruksmaskin som är kopplad till den tar mycket plats vid svängning, eftersom dess rörelsebana är anmärkningsvärt bred. Till exempel skördetröskor rör sig långsamt och de svänger enbart på bakhjulen. Lantbruksmaskiner kan också vika av till en åker eller en sådan väg, som personbilsföraren inte ens lägger märke till.

- När man viker med en skördetröska svänger aktern, vilket kan överraska den som kör bakom. Det kan vara svårt att förutse dess svängning. Å andra sidan, även om traktorföraren skulle ha skött säkerhetsanordningarna, så kan hen inte på grund av fordonets storlek, se särskilt bra bakåt i speglarna. Det är viktigt att hålla tillräckligt säkerhetsavstånd till övriga trafikanter, påminner LokalTapiolas chefspecialist inom lantbruksaffärsverksamhet Sami Myyrä.

En smart traktorförare observerar trafiken både framför och bakom och stannar vid vägen för att släppa förbi bilkön bakom.

- Traktorförare ska se till att fordonets lyktor, reflex och blinkers är i skick och rena. Å andra sidan ska föraren också se till att hen har så bra sikt som möjligt, dvs. att hen kan iaktta övrig trafik, så backspeglarna och rutorna ska vara rena, säger Arvo.

- Även en lantbruksföretagare har en egen, stram tidtabell på grund av arbetet. Därför skulle det vara bra om trafikanterna kommer ihåg att alla som till exempel kör med traktor eller skördetröska på vägen inte med flit bromsar den övriga trafiken. I dessa situationer är det viktigt att både traktorföraren men framför allt den övriga trafiken tar det lugnt, konstaterar Myyrä.

Lantbruksföretagare, se till dessa saker när du beger dig ut i trafiken med en arbetsmaskin:

  • Vid körning med en lantbruksmaskin ska anvisningarna för dess körning iakttas. Skördetröskan får till exempel bara användas på vägen i transportposition.
  • Se till att du också ser själv, håll back- och sidospeglarna samt rutorna rena och i skick. Kontrollera även regelbundet fordonets skick, dvs att däcken och dess ramkonstruktion är i skick.
  • Se till att kopplingsanordningarna är i skick och att exempelvis en till traktorn kopplad släpvagn eller arbetsmaskin inte kan lossna eller röra sig okontrollerat. Överlasta inte och se till att lasten hålls på plats. När du beger dig ut i trafiken ska du ta bort stenarna som finns mellan dubbelhjulen.
  • Se till att ditt fordon syns för övriga: att lyktor, reflex och blinkers är i ordning, och att det baktill finns en skylt för långsamtgående fordon.
  • Iaktta övriga trafiken, även den bakom dig. Låt långa bilköer som bildats bakom dig passera för att undvika att de som har bråttom kör om på dåliga ställen.
  • Undvik de tider då det är mest trafik, det lönar sig, om möjligt, att bege sig ut på de större vägarna när det är lugnare.