Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Enkät: Många levde ur hand i mun även under coronapandemin – de som klarat av att spara tänker placerar sina besparingar

30.7.2021 - Ekonomi

Enligt enkäten LokalTapiola beställt har majoriteten av finländarna gjort av med de pengar de fått in under coronapandemin. Fler en var tredje har kunnat spara trots restriktionerna och majoriteten av dem tänker placera besparingarna.

Finländarnas ekonomi verkar inte ha ändrat i någon större mån under coronapandemin som pågått i över ett år. Enligt enkäten LokalTapiola beställt berättar 49 procent av över tusen respondenter att deras budget hållits något så när i balans trots restriktionerna.

Statistik från Statistikcentralen visar att sparkvoten för finska hushåll har ökat redan fem kvartal i rad. Sparkvoten var på uppgång redan före coronapandemin. Enligt enkäten har fler än var tredje klarat av att spara (38 %).

-Hushållens sparande har ökat vilket är normalt under kriser. Men denna sanning som gäller alla hushåll gömmer lika mycket som den avslöjar om olika hushålls egentliga situation. Resultaten från enkäten kan summeras så att endast fyra av tio hushåll klarat av att spara ordentligt under pandemin och att var tionde hushåll varit tvunget att realisera besparingar eller skuldsätta sig, säger privathushållsekonom Hannu Nummiaro vid LokalTapiola.

-Hälften av hushållen har haft inkomsterna och utgifterna ungefär i balans under coronapandemin. Till denna grupp hör eventuellt sådana personer vars arbetsinkomster bibehållits men utgifterna gått till att utveckla exempelvis hemmet i stället för till konsumtion (tjänster såsom näring och resor) eller sådana som lyckats minska på utgifterna när arbetsinkomsterna minskat.

Arbetslöshet, permitteringar eller svårigheter att bedriva sin näringsverksamhet är orsaker som tvingat en del att leva över sina tillgångar. I enkäten svarade nio procent att de levt över sina tillgångar under coronapandemin. Särskilt hemmapappor och -mammor, företagare och studerande har haft svårt att spara. Överskridningen är i genomsnitt 3 500 euro.

Besparingar på tusentals euro

Det finns stora skillnader på det uppskattade sparbeloppet hos de som ökat sina besparingar. Som minst kan sparbeloppet vara hundra euro och som störst hundratusentals euro. Det genomsnittliga sparbeloppet för de som lyckats spara är över åttatusen euro.

-Många av de som lyckats spara har sparat stora belopp. Av alla som lyckats spara under coronapandemin har var sjätte sparat över tiotusen euro. Av höginkomsttagarna (årsinkomst på över 85 000 euro brutto) är var tredje nu över tiotusen euro rikare tack vare sparandet. Dessutom har den höga avkastningen på placeringarna gjort finländarna rikare än någonsin.

Det är tydligt att de med högre inkomster har sparat större summor än andra. Men visst har även de med lägre inkomster lyckats spara, vissa till och med upp till ett par tusen euro.

De långvariga restriktionerna har troligtvis fördämt konsumtionsbehovet hos många finländare. Majoriteten av de i enkäten som lyckats spara tror dock att de kommer att placera besparingarna eller sätta in dem på bankkontot. Enligt Finlands Bank har inlåningen från finska hushåll ökat till över hundra miljarder euro.

-Frågan som alla nu ställer är vad hushållen kommer att göra med sina besparingar? Enligt enkäten finns det tre huvudalternativ. Den största delen (44 % av respondenterna) säger att de placerar besparingarna i fonder, aktier eller andra placeringsobjekt. De går in för ett långsiktigt sparande och söker även efter avkastning. Det näst vanligaste svaret (42 %) är att spendera besparingarna i år eller nästa år. Fördämningarna den minskade konsumtionen orsakat i konsumtionsbehovet kan brista tack vare vaccineringarna och sparbeloppen. Det tredje vanligaste svaret är att deponera besparingarna (39 %). Coronakrisens oförutsägbara natur har eventuellt ökat den allmänna riskmedvetenheten och lett till att folk vill ha större buffertar för dåliga tider. Ur ett helhetsperspektiv verkar det som att hushållen inte kommer att börja någon större konsumtionsfest utan i stället satsa på att placera sparbeloppen och stabilisera den egna ekonomin.

LokalTapiolas enkät gjordes av Kantar TNS. Enkäten besvarades av totalt 1 018 finländare. Enkäten gjordes 8-15.5.2021. Felmarginalen för enkäten är cirka +/- 3,1 procentenheter.

Sijoitamme sinun varasi kuten omamme

Mitä, jos voit sijoittaa omat varasi kuten me LähiTapiolassa – pitkäjänteisesti ja ammattitaitoisesti? Tutustu sijoituskohteisiin, joihin me suursijoittajana itse uskomme.

Lue lisää