Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

En fjärdedel av finländarna är lite rädda för stormar – lika många har förlorat egendom i en storm

27.7.2021 - Säkerhet

Nainen katsoo muualle.

Finländarna som svarat på LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning berättar att stormar söndrat elapparater samt skadat hemmet, fritidshuset eller skogen. Nästan 80 procent av de som bor på lantgårdar har drabbats av stormskador.

Enligt en enkät som LokalTapiola beställt av Kantar TNS har en dryg fjärdedel (27 %) lidit egendomsskador på grund av stormar. Ofta är det fråga om att stormen söndrat elapparater (9 %), skadat hemmet eller fritidshuset (9 %) eller skadat skogen (8 %). Exceptionellt mycket egendom har gått sönder på lantgårdar och majoriteten (78 %) av de som bor på lantgårdar berättar att de lidit egendomsskador på grund av stormar. År 2020 betalade LokalTapiola nästan sex miljoner euro i ersättningar till sina hemförsäkringskunder på grund av stormskador. Ersättningarna som med stöd av skogsförsäkring betalades för stormskador i skogen var nästan 14 miljoner euro.

– Särskilt på glesbygden lönar det sig att vara förberedd på elavbrott och skydda elapparaterna mot spänningsvariationer, vilka ofta uppstår när stormen fäller träd på elledningarna. Det lättaste sättet att skydda sig är att dra ut stöpseln ur eluttaget men det finns även olika överspänningsskydd som kan hindra skador, berättar ersättningschef Jussi Korpelainen vid LokalTapiola.

Egendomsskador orsakade av stormar är vanligast hos dem som bor i egnahemshus. Enligt enkäten har 37 procent lidit skador. Av de som bor i rad- eller parhus har var femte (20 %) lidit egendomsskador på grund av stormar och ännu färre av de som bor i höghus (16 %).

– Om stormen är tillräckligt kraftig är det svårt att förhindra skador på byggnaden. Vad gäller lös egendom som finns på gården så är det däremot ganska lätt att skydda sig mot stormskador med förebyggande åtgärder.

Stadsbor är inte så rädda för stormar

En fjärdedel (25 %) av finländarna berättar att de är rädda eller lite rädda för stormar medan 41 procent säger att de inte just oroar sig för stormar. Av de som bor i kommuner med tät bebyggelse (37 %) eller kommuner på landsbygden (37 %) är något fler än genomsnittet rädda för stormar.

Av de som bor i huvudstadsregionen säger cirka var fjärde (24 %) att de är lite rädda för stormar. Kvinnorna är lite mer rädda för stormar än männen. Av olika åldersgrupper är 65 år fyllda (42 %) och 45–54 år gamla (34 %) mest rädda för stormar.

– Lyckligtvis orsakar stormar relativt få personskador i Finland. Att med förebyggande åtgärder förhindra alla egendomsskador vid storm är omöjligt men det kan vara bra att kontrollera omfattningen på försäkringsskyddet. Majoriteten av egendomsförsäkringar inkluderar skydd för storm men då och då lönar det sig att till exempel kontrollera att alla byggnader är försäkrade, påminner Korpelainen.

De som bor på lantgårdar är mer rädda för stormar än genomsnittet. Av dem är 53 procent åtminstone lite rädda för stormar. Över hälften (58 %) av de som bor på lantgårdar har även drabbats av stormskador i skogen.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades av sammanlagt 1 027 finländare 15–21 januari. De representerar landets befolkning i åldrarna 15–74 med undantag av Åland. Enkäten genomfördes av Kantar TNS och dess felmarginal är cirka 3,1 procentenheter.

Gör så här efter en stormskada:

  • Ta bilder på skadade områden före röjningen påbörjas. Ta bilder som ger en överblick av den försäkrade egendomen och närbilder på den skadade egendomen.
  • Skydda byggnaden så fort som möjligt efter att du tagit bilderna. Avlägsna träd som fallit på byggnaden, lutar eller håller på att falla. Begär vid behov hjälp av professionella trädröjare eller av räddningsverket.
  • Skydda ett skadat yttertak med presenningar så att det inte kommer in vatten i byggnaden. Kom ihåg att använda lämplig skyddsutrustning när du utför reparationsarbeten.
  • Vid en större skada ska du se till att försäkringsbolaget har möjlighet att granska skadan på plats.
  • Gör dig inte av med skadad egendom själv och kom ihåg att söka ersättning inom ett år efter att skadan inträffade.
  • Om du vill sköta ersättningsärenden på någon annans vägnar behöver du en fullmakt.

Anmäl en skada på nätet eller per telefon