Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Enkät: Exceptionellt mycket egendom skadans på lantbruk till följd av stormar – blixtnedslag skadar årligen lantbruksbyggnader

14.7.2021 - Lant- och skogsbruk

Isäntä seisoo navetan ovella.

Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning har nästan åtta av tio som bor på lantbruk lidit stormskador. Hårda sommarstormar kan även orsaka blixtnedslag och enligt ersättningsdata skadar blixtar cirka femtio lantbruksbyggnader varje år. Före en storm lönar det sig att föra så många saker som möjligt som finns ute på gården i skydd inomhus samt stänga fönster och dörrar i byggnaderna. Det lönar sig även att se till att reservkraftaggregaten fungerar ifall det blir elavbrott.

Enligt enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt av Kantar TNS är antalet egendomsskador på grund av stormar exceptionellt många på lantbruk. Majoriteten (78 %) av de som bor på lantbruk berättar att egendom gått sönder på grund av stormar medan en dryg fjärdedel (27 %) av alla finländare lidit egendomsskador på grund av stormar.

Ibland kan hårda vindar även föra med sig blixtar och enligt till exempel LokalTapiolas ersättningsdata har blixtnedslag under de senaste tre åren skadat cirka femtio lantbruksbyggnader varje år. Antalet lösegendomsskador till följd av blixtnedslag varierar från år till år. År 2020 var antalet lösegendomsskador orsakade av blixtnedslag som ersattes av LokalTapiolas lantbruksförsäkringar 14 medan de var dubbelt fler år 2019.

– Stormar och skador orsakade av blixtnedslag sker både på lantbruk och på andra ställen. Byggnader som är i dåligt skick är mer utsatta för stormskador. På lantbruk är det vanligt att det finns mycket saker utomhus och en del av byggnaderna kan vara i dåligt skick och då kan skadan vara framme om vädret är dåligt och man har otur, säger chefspecialist Sami Myyrä vid LokalTapiolas lantbruksaffärsverksamhet.

Stormar fäller träd på gården och i skogen

Enligt enkäten Vardagsgranskning har över hälften (58 %) av de som bor på lantbruk även drabbats av stormskador i skogen. År 2020 betalades cirka 6 miljoner euro i ersättningar för stormskador i skog med stöd av LokalTapiolas skogsförsäkringar.

– Det är svårt att förbereda sig på en storm i skogen just före stormen. Det bästa sättet att förbereda sig för skogstormar är att välja rätt trädart, ha en bra planering och att vårda skogen enligt rätt tidtabell. Då kan man försäkra sig om att trädbeståndet är livskraftigt och tål vinden bättre. Skador orsakade av vind förväntas öka åtminstone en aning i och med att vintrarna nuförtiden ofta är tjälfria på de områden som är mest utsatta för stormar, det vill säga södra och mellersta Finland, säger chefspecialist Marika Makkonen vid LokalTapiolas skogsbruksaffärsverksamhet.

Hur kan man förbereda sig på stormar?

Finländarna som svarat på undersökningen Vardagsgranskning berättar att det vid stormskador ofta är fråga om att stormen söndrat elapparater (9 %), skadat hemmet eller fritidshuset (9 %) eller skadat skogen (8 %). Särskilt på lantbruksgårdar finns det mycket egendom som används i arbetet och på fritiden och som vinden kan ta tag i och lyfta.

– Det lönar sig att fundera på vad man lämnar utomhus och vad man för inomhus. Dörrar och fönster ska man alltid stänga vid stormar och åska. På så sätt skyddar man både luckor och egendomen inomhus och om stormen är hård, till och med hela byggnaden. Om vinden får härja under taket kan hela taket lätta vid en hår storm, säger utvecklingschef Teppo Raininko vid LokalTapiolas lant- och skogsbruksaffärsverksamhet.

Skicket på taken och byggnaderna och konstruktionerna överlag påverkar hur bra de tål stormar. Det lönar sig även att ta en titt på träden på gården och fundera på om de klarar en storm och om inte, åt vilket håll de eventuellt faller.

– Ha inte värdefull egendom under träd. Träd på gården som är i dåligt skick och för nära byggnader lönar det sig att fälla, råder Raininko.

På landsbygden är man mer rädd för stormar än i städer

De som bor på lantgårdar är mer rädda för stormar än finländarna i genomsnitt (25 %). Av de som deltagit i enkäten och bor på lantgårdar är hälften (53 %) åtminstone lite rädda för stormar. Av de som bor i landsbygdskommuner är något fler en genomsnittet (37 %) rädda för stormar.

– Delvis på grund av rädslan för storm är det ganska vanligt att man på landsbygden investerar i till exempel anordningar som säkerställer att man inte blir utan ström. På stora lantbruk finns det aggregat som ser till att mjölkmaskiner, ventilationsanordningar och matningsanordningar inte blir utan ström. Även om elförsörjningssäkerheten de senaste åren blivit bättre när elbolagen grävt ner ledningar i marken finns det fortfarande många områden på vilka elavbrotten kan räcka flera dagar, säger Myyrä.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades av sammanlagt 1 027 finländare 15–21 januari. De representerar landets befolkning i åldrarna 15–74 med undantag av Åland. Enkäten genomfördes av Kantar TNS och dess felmarginal är cirka 3,1 procentenheter.

Lista med fyra punkter om hur lantbruk kan förbereda sig på stormar:

  1. Förutse: Se till att byggnaderna och särskilt taken är i skick, granska träden som finns nära byggnader och fäll träd som kan orsaka fara, testa regelbundet att reservkraftaggregaten fungerar.
  2. Agera: För egendomen inomhus vid mån av möjlighet, stäng dörrar och fönster till byggnaderna. För djuren inomhus. Kontrollera att det inte finns en risk att fordon, maskiner och annan egendom blir under fallande träd.
  3. Förbered dig: Fundera på vad du ska göra och av vem du får hjälp om det blir elavbrott eller om bygganden skadas eller om stormen höjer vattennivån.
  4. Kontrollera ditt försäkringsskydd: Ingen försäkring täcker alla skador men det finns stora skillnader i försäkringsskydden mot stormskador och elavbrott. Då och då lönar det sig att gå igenom vilket skydd man valt för sin egendom och vilka risker man valt att själv ta. Uppfyller ditt försäkringsskydd fortfarande dina behov?