Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Många funderar nu på att köpa bil – läs expertens tips om vad du bör beakta när du köper begagnad bil

28.6.2021 - Säkerhet

Enligt LokalTapiolas senaste enkät tror var fjärde finländare att de kommer att köpa en bil under nästa år. Särskilt intresset för begagnade bilar är stort. Vi listade saker det lönar sig att ta reda på före köpet och hur du kan kontrollera bilens skick.

Var fjärde finländare planerar att köpa bil under de 12 följande månaderna. Av respondenterna är 5 % intresserade av att köpa en ny bil och 9 % en begagnad bil. Enligt enkäten säger 11 % att de kanske köper antingen en ny eller begagnad bil.

- Bilaffärerna har nu höga förväntningar på sommarförsäljningen. Skrotningsstatistiken har nått rekordnivåer vilket förebådar en livlig bilhandel och under sommaren är det är vanligt att många köper begagnad bil, säger Tapani Alaviiri som är direktör med ansvar för biltjänster och trafiksäkerhet vid LokalTapiola.

Respondenterna i LokalTapiolas undersökning Vardagsgranskning berättade att de skulle fästa mest uppmärksamhet vid bilens skick (67 %), hur mycket den är körd (62 %), priset (53 %) och servicehistorien (50 %) om de skulle köpa en begagnad bil.

- Enligt enkäten är bilens pålitlighet och ekonomiska faktorer viktiga kriterier när finländarna väljer begagnad bil. Anmärkningsvärt är även att bilismens miljökonsekvenser fått allt mer utrymme i de offentliga diskussionerna men enligt enkätresultaten är utsläppen inte ett så viktigt valkriterium (17%), säger Alaviiri.

Enligt enkäten skiljer sig männens och kvinnornas åsikter om kriterierna vid val av begagnad bil inte så mycket. De största åsiktsskillnaderna gäller bilmärke, drivkraft och säkerhet. Fler kvinnor än män fäster uppmärksamhet vid säkerheten i begagnade bilar (35 % - 25 %). Samtidigt anser fler män än kvinnor att drivkraften är viktig (32 % - 20 %) och likaså märket eller modellen (41 % - 29 %).

Läs mer: De finländska bilköparna kan indelas i tre grupper– se vilken grupp du tillhör | LokalTapiola (lahitapiola.fi)

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades av sammanlagt 1 018 finländare 8-15.5. De representerar landets befolkning i åldrarna 15–74 med undantag av Åland. Enkäten genomfördes av Kantar TNS och dess felmarginal är cirka 3,1 procentenheter.

De här tipsen är till nytta när du köper bil:

1) Kartlägg behovet och förväntningarna

 • När du väljer bil lönar det sig att börja med att fundera på vad den ska användas till och bland annat beakta hur långa sträckor du tänker köra och behovet av utrymme. Behöver du ett stort bagageutrymme? Finns det ofta många passagerare? Kör du mest stadskörning?
 • Förutom att beakta vad du ska använda bilen till lönar det sig att reda ut vilka andra saker du anser vara viktiga när du väljer bil. En tumregel är att nyare bilar ofta är mer säkra och miljövänligare än äldre bilar.
 • När du vet ditt behov är det lättare att välja drivkraft. Läs mer: Vad drivs din bil med? Vi frågade finländarna vilken drivkraft de skulle välja för sin nästa bil | LokalTapiola (lahitapiola.fi)

2) Budget: priset är inte samma som kostnaderna

 • Utöver behovet är det även viktigt att bestämma en budget för bilen. Priset är förstås viktigt men vid valet lönar det sig även att beakta de uppskattade kostnaderna för användning och service samt återförsäljningsvärdet. Med Trafis fordonsskatteräknare får du lätt reda på de årliga skattekostnaderna för bilen.
 • På bilserviceföretagens webbplatser finns information om servicepriser och de vanligaste reparationerna vilket hjälper till att uppskatta service- och reparationskostnaderna. Servicekostnaderna är oftast mindre för mellanstora eller små bilar som inte körts så mycket och servats väl.
 • Utvecklingen av återförsäljningsvärdet är en del av uppskattningen av kostnaderna för bilandet. Värdet på nya bilar minskar mest under det första året och värdeminskningen under de första fem åren är i regel större än därefter. Det finns förstås skillnader beroende på märke och modell.
 • Läs mer: Såhär uppskattar finländarna sina bilkostnader - hur mycket kostar bilandet per månad?

3) Sätt dig in i uppgifterna om bilen

 • Detaljerade uppgifter om fordonet får du till exempel i Trafis avgiftsbelagda nättjänst. Det lönar sig att gå igenom bilens servicehistoria noggrant. Dokumenteringen är ofta i elektronisk form och du kanske behöver hjälp av ett serviceföretag för att få all information ifall det inte finns pappersfakturor eller en servicebok.
 • I de nyaste bilarna finns diagnostik vilket betyder att bilen själv granskar funktionerna och meddelar om fel eller servicebehov. Därmed lönar det sig att gå igenom informationen i bilens dator. Ofta kan man på fordonets display få fram information om nästa service, alltså tiden eller kilometertalet fram till nästa service.
 • Konsumentskyddet är bäst när bilen köps i en organiserad bilaffär. Skatteavgifter och försäkringspremierna är då betalda och besiktningen genomförd. Oftast är även bilens historia känd i och med att bilaffären bekantat sig med den när affären köpt bilen eller gjort bytesaffären.

4) Granska bilens skick och provkör den

 • Du kan själv granska skicket på bilen, bland annat skicket på lackeringen, om det finns stenskott i vindrutan, skicket på interiören samt åldern och slitaget på däcken.
 • Det lönar sig även att kontrollera oljan och vätskenivåer samt batteriets ålder. Att elapparaturen fungerar kan du lätt granska själv och likaså att centrallåset och eventuella elmanövrerade säten fungerar. Planerar du att köpa en äldre bil som är mycket körd är det bra att även granska bilens undersida: med hjälp av en lyftanordning kan du kontrollera underredet och avgasrör. Du kan även kontrollera skicket på skyddande gummi i drivaxlar och liknande delar.
 • Däcken ska vara slitna jämnt över hela slitytan. Om däcken är slitna på in- eller utsidan kan det vara ett tecken på att hjulet måste riktas och justeras. Kom även ihåg att kontrollera eventuella reservhjul och reparationssatser samt domkraften.
 • Om bilen har automatväxel lönar det sig att kontrollera tillverkarens rekommendationer om hur ofta oljan ska bytas och om oljan byts enligt rekommendationerna. Även bromsvätskan måste bytas med två till tre års mellanrum beroende på hur mycket bilen används.
 • En provkörning kan berätta mycket om fordonets skick. Ta alltså god tid på dig när du provkör bilen.
 • När du kör i olika hastigheter och på ojämna vägar kan du höra eventuella onormala ljud vilka det lönar sig att utreda med en expert. Under provkörningen är det även bra att kontrollera att luftkonditioneringen fungerar. Kontrollera även att inga varningslampor lyser och att instrumenten och utrustningen fungerar som de ska. Om tekniken i fordonet är avancerad eller bilen körts mycket lönar det sig att överväga att ta en bilexpert med sig på provkörningen eller låta granska bilens skick hos ett behörigt företag.

5) Köpet: förivra dig inte

 • Bekanta dig noggrant med dokumenteringen och uppgifterna om ägare. Försäkra dig om säljarens identitet och att hen har rätt att sälja bilen samt om bilen har flera ägare eller innehavare. Vid affärer med en privatperson ska du inte betala förskottsbetalning före du granskat bilen och kontrollerat att allt är i sin ordning.
 • Kontrollera via Trafi att fordonsskatterna betalats.
 • Vid köp av en nyare bil med lägre utsläpp erbjuder LokalTapiola ett skrotningsstöd på 500 euro när du skrotar din gamla bil. Läs mer om RomutusExtra.

6) Försäkring och registrering