Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Verkställande direktör Mikko Kuusilehto: ”Varje direktör borde ta arbetarskyddet på allvar”

7.5.2021 - Arbetsliv

När Mikko Kuusilehto började som operativ direktör på Kuusakoski märkte han att det fanns saker att förbättra i företagets arbetarskydd. Talen för olycksfallsfrekvensen var höga och speciellt vanligt var det med korta frånvaron. Man beslöt att börja granska och förbättra arbetarskyddet i företaget. Kuusilehto började prata om arbetarskyddet på varje personalmöte. Kulturförändringen i företaget skulle inte ha skett utan upprepning, skapande av tydliga processer och att göra personalen medveten om riskerna och för detta ska cheferna ha ett stort tack. Kuusilehto ger sina konkreta tips för förändring av arbetarskyddskulturen.

När Mikko Kuusilehto började som operativ direktör på Kuusakoski Oy, som specialiserat sig på industriell återvinning, märkte han att arbetsolycksfallstalen var höga. ”Vår bransch är sån här”, ”man ska förstå vår utmanande arbetsmiljö”, ”det har inte tidigare heller inträffat något allvarligare”, ”så här har vi alltid gjort”, var typiska meningar som fick Kuusilehto, senare vd, att skaka på huvudet.

Kuusilehto förstod att arbetsmiljön med sina arbetsförhållanden var utmanande. Till all lycka hade det aldrig skett några stora olyckor, därför trodde man att arbetet skulle kunna fortsätta såhär. Samtidigt tänkte Kuusilehto på sitt eget ansvar. Därför beslöt han att man trots branschen skulle kunna förbättra arbetarskyddet. Det fanns också goda exempel inom andra branscher med utmanande arbetsomgivning.

Han lyfte ”katten på bordet” på ett möte och sade högt det som också andra visste.

- Som arbetsgivare måste vi skapa sådana arbetsförhållanden, där riskerna har minimerats. Varje arbetstagare har rätt till en trygg arbetsmiljö. Och det är inte bara en fras, påminner Kuusilehto.

Därifrån började en mäktig kulturförändringsresa som tog flera år.

Grundläggande faktorer i skick: mätare, rapporter och prat

Arbetarskyddet hade tidigare hörts i tal och synts på affischer i företaget. Det hade utvecklats under åren men enligt Kuusilehto behövdes större satsningar.

- Det fanns saker att utveckla gällande många grundläggande faktorer. Vi hade inga systematiska processer och inte heller ett tillräckligt säkerhetsförutseende och utsikten för talen saknades. Det fanns också att förbättra i hanteringsprocessen av de inträffade olycksfallen, räknar Kuusilehto upp de brister han upptäckte.

Företaget anställde snart en topp specialist inom arbetarskyddet för att ytterligare utveckla åtgärder och att verkställa dem. Kuusilehto upprepade själv samma arbetarskyddsfrågor på varje personalinfo och möte. De första två åren pratade han nästan bara om arbetarskyddet för personalen och han fick utstå mycket kritik för detta.

En handske på fel hand och andra säkerhetsiakttagelser

På Kuusakoski utvecklades en enhetlig rapporteringspraxis och processer för arbetarskyddet.

- Endast med hjälp av transparens och enhetlig praxis såg vi vår dåvarande situation. Vi har över tjugo verksamhetsställen i Finland och det är viktigt att få igenom samma budskap till alla.

En av hörnstenarna för arbetarskyddsåtgärderna är att personalen uppmuntras till att iaktta arbetarskyddet. Speciellt i början använde man kaffepaket för att uppmuntra till iakttagelser.

- I början kom det också några osakliga och lekfulla iakttagelser såsom att arbetskamraten har handsken på fel hand eller annat sådant. Men sådant tog slut så småningom. Antalet iakttagelser har sedan fördubblats vart annat år, berättar Kuusilehto och tackar personalen.

Man ville också att personalens bonussystem skulle stöda strävan efter ett bättre arbetarskydd speciellt ur synvinkeln förutseende. Därför beslöt man att byta talet för olycksfallsfrekvensen i bonusmätarna till antalet iakttagelser om olycksfall.

Ett annat exempel på medel som togs i bruk är de månatliga arbetarskyddskvartarna där cheferna inom sitt team går igenom arbetsskyddstalen för sin enhet och antalet inkomna iakttagelser. De får från systemet också uppgifter om antalet olycksfallsfria dagar och en beskrivning av de olycksfall som eventuellt inträffat inom företaget. Deras orsaker och följder gås igenom med anställda och samma görs även i företagets ledningsgrupp.

Med hjälp av chefer mot en kulturförändring

De nya verksamhetssätten orsakade i början mycket förändringsmotstånd men arbetet började så småningom bära frukt.

- Jag motiverade väldigt mycket betydelsen av dessa frågor eftersom det är naturligt att när man vill ändra befintliga sätt att verka, leder det alltid till förändringsmotstånd. Jag fick bland annat höra att jag borde koncentrera mig på businessen i stället för det oväsentliga och att lönsamheten sjunker när man inte koncentrerar sig på arbetet utan på att dela ut kaffepaket.

Cheferna har gjort ett mycket bra arbete för arbetarskyddet och har tagit ett stort ansvar.

- Det är mycket deras förtjänst hur man förhåller sig till arbetarskyddet på våra verksamhetsställen. Med hjälp av cheferna har vi lyckats göra en enorm förändring i vår kultur. Arbetarskyddet är inte längre ett monster på affischen utan det hör till vår kultur.

Olycksfallsfrekvensen har sjunkit med en femtedel

Nu har anställda på Kuusakoski lätt att le eftersom talen genom samarbete har fåtts radikalt neråt. Olycksfallsfrekvensen var tidigare över 50 olycksfall per miljon arbetstimmar per år. Nu år 2021 är den cirka 12. Företagets arbetarskyddsresa är ännu inte avslutad, om den nu nån gång kommer att sluta.

- Det kan aldrig finnas en helt riskfri arbetsmiljö. Vi har hittills lyckats minska på mindre olycksfall och korta frånvaron. I fortsättningen koncentrerar vi oss också på farosituationer med hög risk och på förebyggande av dem. Dessa inträffar till all lycka mycket sällan.

Och när vi har nästa personalinfo på Kuusankoski är det ingen överraskning vad verkställande direktören tänker prata om.

- Ingen direktör har råd att inte ta arbetarskyddet på allvar. Jag skulle inte nu och inte heller i framtiden göra kompromisser vad gäller arbetarskyddet, säger Kuusilehto.

Mikko Kuusilehtos tips för förbättrat arbetarskydd:

  • Det lönar sig att noggrant bekanta sig med teorierna om arbetarskyddet. Till exempel pyramiden för arbetarskyddet, där den breda nedre delen beskriver förebyggande arbete, stämmer väl.
  • Ju flera arbetarskyddsiakttagelser som kommer in, desto bättre har arbetstagarna arbetarskyddsfrågorna i ryggraden.
  • Anställ en specialist för att delta i utvecklingen av arbetarskyddet.
  • Ledningens engagemang är oerhört viktigt. Personalen märker genast om ledningen är med på riktigt eller inte.
  • Det krävs positivt tänkande för att lyckas med en stor kulturförändring. Uppmuntra personalen, belöna för stora och små framgångar.
  • Säkerställ dig om att arbetarskyddstalen är transparenta.

Arbetsförmågatjänsten

Belöna och engagera arbetstagarna.

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring för företag

Försäkringen kompletterar arbetstagarens skydd på fritiden och förbättrar skyddet under arbetstiden.

Läs mer

Företagets livförsäkring

Livförsäkring för företagare och företag vid allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall.

Läs mer

Företagare, trygga din familj och ditt uppehälle

Vår lösning för företagarens eget skydd skyddar familjen samt tryggar uppehället och företagets kontinuitet.

Läs mer