Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

En topp i hjortdjurskollisioner i början av sommaren – en förhöjd olycksrisk för motorcyklar och mopeder

26.4.2021 - Säkerhet

Hösten är årets farligaste tid med tanke på hjortdjursolyckor, men överraskande många olyckor inträffar även i maj-juni. I djurkollisioner skadas årligen många bilister, men också tiotals motorcyklister. Risken för allvarliga personskador ökar vid motorcykel- eller mopedkollisioner eftersom det inte finns någon skyddsram runt föraren. I början av körsäsongen lönar det sig att iaktta vägrenarna noggrant eftersom också djuren börjar röra sig när vädret blir varmare.

Vägarna och terrängen blir isfria i och med vårvärmen och får både människor och hjortdjur i rörelse. Mer aktivitet betyder också fler möten på vägarna. Enligt statistikcentralens viltolycksfallsstatistik har antalet kollisioner under de senaste åren ökat rejält i maj efter en lugnare period under början av våren. I maj 2020 inträffade totalt 1 372 viltolyckor på fastlandet i Finland, dvs. ungefär var tionde av alla viltolyckor förra året.

Majoriteten av kollisionerna sker med mindre hjortdjur, dvs. vitsvanshjortar och rådjur, men till exempel i maj-juni i fjol inträffade cirka 250 älgkollisioner. Statistiken omfattar inte renolyckor.

Bilister varnas ofta för djurkollisioner, men de som rör sig med tvåhjulingar ska också vara på alerten.

- Att ett djur kan hoppa upp på vägen är kanske inte det första som en ung mopedist eller motorcyklist, som ivrigt börjar körsäsongen, tänker på. Det lönar sig dock att beakta denna risk vid körning för att undvika skador på både människor och djur. I en kollision är en motorcykel eller en moped ett mycket oskyddat fordon jämfört med en bil, vilket ökar risken för allvarliga personskador vid en kollision. I en överraskande väjningssituation kan motorcyklisten också välta eller köra av vägen, säger Tapani Alaviiri som är direktör med ansvar för trafiksäkerhet på LokalTapiola och som även själv är motorcyklist.

Tiotals allvarliga kollisioner på tvåhjulingar

Enligt statistiken inträffar flest djurkollisioner för bilister, men årligen inträffar även tiotals olyckor för tvåhjulingar. Statistiken för de allvarligaste olyckorna har varit dyster för motorcyklisterna de senaste åren: enligt statistikcentralens statistik över vägtrafikolyckor dog tre personer i djurolyckor både under 2019 och 2020 och under båda åren var två av dem motorcykelförare.

Enligt samma statistik har totalt 58 motorcyklister och två mopedister skadats i djurolyckor under de senaste två åren. Försäkringsbolagen har fått kännedom om något fler skador: Enligt Institutet för Olycksinformation ersatte försäkringsbolagen år 2019 totalt 71 personskador, som inträffat vid djurkollisioner, för motorcyklister och nio för mopedister.

Statistiken visar inte med vilket djur olyckan som ledde till personskador inträffade. De flesta av dessa har dock sannolikt varit kollisioner med hjortdjur. Enligt Undersökningskommissionerna för trafikolyckor inträffade alla tre dödsolyckorna år 2019 med en älg.

- Trafikmärken som varnar för älgar, renar eller hjortar ska tas på allvar. Vid en något lägre körhastighet finns det lite mer tid för att observera och vid behov också för att reagera. Det är lätt att glömma att till exempel vid en hastighet på 80 kilometer i timmen hinner fordonet köra cirka tjugo meter på en sekund. Är det bara några sekunder mellan att man upptäcker ett djur till att man möter djuret, har föraren mycket lite tid att reagera och ännu mindre tid att hinna bromsa ner farten, säger Alaviiri.

- När solen lyser lågt under senvåren och försommaren är det svårare att observera. Det kan till exempel vara svårt att i tid se en hjort som står vid vägrenen.

Djur på väg till sommarbete och oerfarna kalvar

Det relativt höga antalet hjortdjursolyckor i början av sommaren kan förklaras av många faktorer. Utöver att människorna rör sig mera, så förflyttar sig också många hjortdjur till sommarbete. Hjortdjursstammarna är vanligtvis störst efter vintern, när nya kalvar har fötts och avvänjningen av fjolårskalvarna sker samtidigt. De oerfarna ettårskalvarna söker egna revir och kan av misstag förirra sig ut på vägen.

Enligt statistikcentralen har antalet viltolyckor ökat under de senaste åren, vilket delvis kan förklaras av att vitsvanshjorts- och rådjursstammarna har ökat. Enligt Naturresursinstitutet ökade vitsvanshjortstammen kraftigt under 2010-talet och ökningen fortsatte även förra året. Hjortar rör sig särskilt i sydvästra delarna av landet, där det också inträffar flest viltolyckor. Älgkollisionerna har samtidigt till alla lycka minskat.

I sommar kan det förutom unga fyrbenta också finnas nya motorcyklister och mopedförare i trafiken. Enligt Traficom så ökade första registreringar av motorcyklar och mopeder tydligt under coronapandemin förra året.

- Utöver tålamod och vaksamhet lönar det sig för mopedisten och motorcyklisten att satsa på säkerhetsutrustning så här i början av säsongen. Hjälmen är naturligtvis livsviktig för att förhindra allvarliga skador, men en säker kördräkt ger till exempel skydd vid fall, säger Alaviiri.

Känner du redan till Rådjursmärket som varnar för de små hjortdjuren? Läs mer här.

Kan du agera vid en djurkollision? Vi har samlat anvisningar här.

Läs även: Säsongsstarten för motorcyklar och mopeder syns på vägarna och i försäkringsbolagen