Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Företagare, skulle det vara dags att sätta försäkringarna i skick?

23.4.2021 - Arbetsliv

Tyttö tekee etätöita.

Coronatiden har inom många branscher varit en ekonomisk utmaning för företagare och många har varit tvungna att använda sina besparingar. Uppbyggandet av företagarens personskydd börjar alltid med de lagstadgade försäkringarna, med vilka man skapar grunden för den sociala tryggheten. Syftet med den sociala tryggheten är att täcka minimiutkomsten i exceptionella situationer.

Det lagstadgade skyddet avser i regel FöPL-försäkringen. Den borde alltid dimensioneras enligt företagarens verkliga arbetsinkomst. Det lagstadgade skyddet garanterar samma skydd och villkor för alla och de försäkrade åtskiljs inte enligt kön, längd, vikt, hälsotillstånd eller yrke. Det rekommenderas att det lagstadgade skyddet kompletteras med frivilliga försäkringar som det lönar sig att välja enligt de egna behoven.

Företagarens försämrade arbetsförmåga utgör en betydande risk. Om en företagare råkar ut för en längre sjukledighet eller arbetsoförmåga, syns det i hans och familjens levnadsstandard. Enligt Fpa:s uppgifter får företagarna sjukdagpenning mera sällan än löntagarna men sjukdagpenningperioderna är längre.

- En lång sjukledighet kan vara en svårare ekonomisk utmaning för företagare än för löntagare eftersom en företagare inte i början har en avlönad sjukledighet och FöPL-arbetsinkomsten, som utgör grunden för företagarnas lagstadgade bastrygghet, ofta är underdimensionerad och man kanske inte alls har någon annan buffert, berättar LokalTapiolas specialist Tuomo Mikolanniemi.

Sambandet mellan en framgångsrik affärsverksamhet och de egna inkomsterna framhäver betydelsen av företagarförsäkringar. Affärsverksamheten påverkar utöver den egna inkomstnivån också hälsan - om affärsverksamheten börjar sacka efter, ökar till exempel risken för utmattning och arbetsoförmåga.


Med dessa företagarförsäkringar tryggar du din ekonomi:

 • Olycksfallsförsäkring bildar tillsammans med FöPL grunden för den sociala tryggheten. Den ersätter kostnader och inkomstbortfall som orsakas av olycksfall och yrkessjukdomar som en företagare drabbas av. Olycksfallsförsäkring för företagare är den mest omfattande frivilliga olycksfallsförsäkringen vad gäller ersättningsområde.
 • Sjuk-, sjukkostnads- och reseförsäkringar säkerställer dig en kvalitativ vård i rätt tid och ersättningar.
 • Utkomstförsäkringar säkerställer uppehället för dig och dina närmaste vid allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga eller dödsfall.
 • Pensionsförsäkring påverkar utöver din pension också beloppet för de dagpenningar och det arbetslöshetsskydd som Fpa beviljar.
 • Frivillig pensionsförsäkring kompletterar din lagstadgade pension.

Företagsförsäkringar ger skydd vid företagets plötsliga skador:

 • Cyberförsäkring är en försäkrings- och tjänstehelhet med hjälp av vilken ditt företag får handledning, hjälp och ersättning för kostnader vid cyberattack.
 • Egendomsförsäkringar för att förbereda dig på plötsliga skador (t.ex. brand, vattenskada, skadegörelse).
 • Avbrottsförsäkring för att förbereda dig på avbrott i företagets verksamhet.
 • Fastighetsförsäkring för skador till följd av brand, läckage och inbrott.
 • Rättsskyddsförsäkring för juridiska kostnader till följd av tvister eller brottmål.
 • Fordonsförsäkring för försäkring av alla fordon för ditt företag.
 • Ansvarsförsäkring för försäkring av person- och sakskador som orsakats av företagets verksamhet. Det finns dessutom ansvarsförsäkringar med vilka du kan förbereda dig på företagets förmögenhetsskador.

Planeringen av din försäkringshelhet kommer snabbast i gång när du lämnar en kontaktbegäran. Vi kontaktar dig, så att vi tillsammans kan kartlägga dina försäkringsbehov och skräddarsy en försäkringslösning som passar dina behov.