Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Säsongsstarten för motorcyklar och mopeder syns på vägarna och i försäkringsbolagen

23.4.2021 - Säkerhet

Antalet motorcyklar och mopeder ökar i trafiken under våren när vädret blir varmare. Ju fler körkilometrar desto fler olyckor och riskerna är högre speciellt i början av säsongen, då vägarnas skick och bristfällig körkänsla kan överraska. Utöver serviceåtgärderna under början av säsongen måste man också komma ihåg påställningen av fordonet och att kontrollera försäkringarna.

Antalet motorcyklar och mopeder ökar på vägarna i Finland. Vad gäller första registreringar så ökade dessa tydligt år 2020 jämfört med 2019. I slutet av 2020 hade mer än 280 000 motorcyklar och mer än 350 000 mopeder registrerats i Traficoms trafikregister. Alla mopeder och motorcyklar som finns i trafikregistret används inte i trafik.

- Nu i början av säsongen är det skäl att gå igenom skicket och servicebehoven för motorcykeln eller mopeden, kontrollera körutrustningen, fästa särskild uppmärksamhet på vägarnas skick under körning och hitta körkänslan samt komma ihåg försäkrings-och registreringsärenden. Riskerna för allvarliga personskador vid körning med motorcykel eller moped betonar ytterligare satsningar för en trygg säsongsstart, säger Tapani Alaviiri som är direktör med ansvar för biltjänster och trafiksäkerhet i LokalTapiola.

Olyckor inträffar i början av säsongen

I början av motorcykel- och mopedsäsongen inträffar ofta olyckor på grund av att man överraskas av vägarnas skick och körkänslan är bristfällig efter vinteruppehållet. Utkörning eller att cykeln stjälper i en kurva är typiska skador i början av motorcykelsäsongen.

- I april-maj är vägytorna fortfarande sandiga och dammiga, vilket särskilt vid regn kan överraska obehagligt. Även i maj kan vägytan frysa snabbt på kvällen och när även däcken är kalla kan friktionen mellan vägytan och däcket minska förvånansvärt mycket under en kväll, påminner Alaviiri.

Utöver rätt situationshastighet och förutseende är motorcykelns skick en viktig sak med tanke på säkerheten. Däckens slityta har stor betydelse för greppet.

- I värsta fall är däcket slitet i mitten och bakdäckets profil kan vara lite ”kantigt”, varför beröringsytan till vägytan är smal och detta kan leda till tråkiga överraskningar i kurvor. Greppet kan också vara dåligt på ett gammalt däck, även om det ännu finns beröringsyta. Utan ändamålsenliga och bra däck kan motorcykeln i princip inte vara trygg, säger Alaviiri.

I början av säsongen, i svalt väder, kan det vara lämpligt att köra måttliga rundor för att hitta körkänslan och vänja kroppen. Övningskörning med en erfaren bilskollärare och att repetera cykelns egenskaper ökar säkerheten och minskar spänningen.

En oaktsam motorcyklist kan få tilläggsskatt på minst 1 000 euro

Många tar mopeden eller motorcykeln ur trafik under vintern för att spara kostnader. I början av säsongen är det viktigt att komma ihåg att påställa motorcykeln eller mopeden. En förare som kör ett fordon som har avställts kan få tilläggsskatt på minst 1 000 euro eller fem gånger den fordonsskatt som beräknas för en period på tolv månader.

- Utöver påställningen lönar det sig också att kontrollera det egna försäkringsskyddet. Båda kan göras i vår nättjänst. Vid sidan av den lagstadgade trafikförsäkringen ger omfattande kaskoförsäkring trygghet till exempel vid kollisioner och stölder, säger Alaviiri.

Kom ihåg detta i början av motorcykel- och mopedsäsongen:

  • Särskild uppmärksamhet i trafiken: lös sand på vägarna kan orsaka farosituationer. Uppmärksamhet, en passlig hastighet och förutseende är de viktigaste faktorerna för att förhindra skador.
  • Grundlig kontroll och service av motorcykeln: motor, däck, kedjor, lampor, bromsar och olja.
  • Användning och service av skyddsutrustning: korrekt och bra utrustning, såsom hjälm, motorcykelkläder, -handskar och -stövlar skyddar vid fall.
  • Att lasta cykeln eller ha passagerare kan betydligt ändra cykelns körbeteende. Det är viktigt att vänja sig vid förändringar måttligt.
  • Det lönar sig att komplettera den lagstadgade trafikförsäkringen med en kaskoförsäkring för motorcykel som t.ex. ersätter kollisions- och stöldskador.
  • Om man har avställt motorcykeln eller mopeden under vintern, ska den påställas som en registreringsåtgärd. Ibruktagningen är avgiftsfri och går smidigt i LokalTapiolas nättjänst. Ett avställt fordon har körförbud och att köra med det resulterar i en betydande tilläggsskatt och i borttagning av registerskyltar.
  • Läs mera om LokalTapiolas motorcykelförsäkring.