Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Vad drivs din bil med? Vi frågade finländarna vilken drivkraft de skulle välja för sin nästa bil

15.3.2021 - Säkerhet

För finländare är bensinbilen fortfarande första alternativet vid bilköp, men enligt LokalTapiolas enkät skulle var femte kunna välja en renodlad elbil och ännu fler en laddhybrid. Andelen alternativa drivkrafter ökar i handeln med nya bilar, men hela bilbeståndet ändras långsammare. I huvudstadsregionen skulle fler redan välja en laddhybrid än en bensinbil. Enligt experten kan det rikliga utbudet förvirra vid bilköp.

Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning är bensinbilen fortfarande det mest populära alternativet när finländarna tillfrågas vilken typ av bil de skulle välja om de nu köpte en bil. Hälften av respondenterna (49 %) säger att de skulle köpa en bensinbil, medan en dryg tredjedel (36 %) skulle överväga att köpa en laddhybrid och knappt en femtedel (17 %) en renodlad elbil. Både en dieselbil (21 %) och en icke-laddhybridbil (20 %) skulle vara ett relevant alternativ för var femte. I en icke-laddhybridbil produceras all energi som bilen behöver av traditionella bränslen och elmotorn hjälper bara till under körningen, t.ex. genom att använda överloppsenergin vid bromsning.

- Enkäten visar att finländarna har börjat tänka på bilar på en allt större skala än tidigare. Detta återspeglar utvecklingen av tekniken och utbudet och å andra sidan att det nu diskuteras mycket om drivkrafter. Enligt enkäten har även gasbilen behållit sin ställning förvånansvärt bra, även om de stora biltillverkarna under den senaste tiden har sagt att de främst satsar på utvecklingen av eldriven trafik, säger Tapani Alaviiri som är direktör med ansvar för biltjänster och trafiksäkerhet i LokalTapiola.

Enligt enkäten skulle var tionde respondent (12 %) kunna överväga att köpa en gasbil. Gasbilen kan tankas med naturgas eller miljövänlig biogas. En bensin- eller dieselbil kan också omvandlas till gasdriven.

- Anmärkningsvärt är det stora intresset för laddhybrider. Enligt enkäten är bensinbilen fortfarande det mest populära alternativet i alla åldersgrupper, men laddhybriden har intagit andra platsen. Många kan se laddhybriden som en övergång till renare trafik, men vid vardagskörning kan den också bli billigare än en bensinbil och å andra sidan kan man med en förbränningsmotor köra långa sträckor utan bekymmer. Elbilarna stöds också av beskattningen och anskaffningsstöden, säger Alaviiri.

Alternativ vid bilköp – störst intresse för elbilar i städer

Enligt enkäten Vardagsgranskning är intresset för elbilar störst i stadsområden. Av dem som bor i huvudstadsregionen, säger något fler (44 %) att de redan överväger att hellre köpa en laddhybrid än en bil med enbart bensinmotor (41 %). Av dem som bor på landsbygden är endast fem procent intresserade av en renodlad elbil, medan andelen i huvudstadsregionen stiger till en femtedel.

Laddningsbara bilar är fortfarande i huvudsak nya och dyra, vilket förutom ett omfattande nätverk av laddningsstationer och vid sidan av till exempel tjänstebilar förklarar att de mest finns i städer. Enligt enkäten är unga och medelålders förare mest intresserade av renodlade elbilar: 20–26 procent av respondenterna i åldersgruppen 15–44 år kan överväga en renodlad elbil; bland förare över 65 år är andelen bara 8 procent.

- Andelen laddningsbara bilar kommer sannolikt att fortsätta att öka i handeln med nya bilar och så småningom kommer de också att kunna köpas som begagnade bytes- och importbilar. På det stora hela är förändringen i hela bilbeståndet ändå långsam. Det kommer även i fortsättningen att finnas efterfrågan på alla drivkrafter, vilket också återspeglas i det faktum att bensin- och dieselbilar enligt enkäten fortfarande är de mest populära alternativen på landsbygden.

Av de personbilar som förra året registrerades som nya bestod redan över 20 procent av alternativa drivkrafter, dvs. av el- eller gasdrivna bilar. Laddhybriderna stod för merparten av detta. Av hela personbilsbeståndet var bensinbilarnas andel fortfarande cirka 70 procent och dieselbilarnas andel nästan en fjärdedel, enligt Traficom. I slutet av året fanns cirka 9 700 renodlade elbilar i trafik, när det totalt fanns 2,75 miljoner personbilar i trafikbruk.

Läs mer: Enkät: begagnade bilar intresserar finländarna – ”ett åldrande bilbestånd är också en säkerhetsrisk”

Ett mångsidigt utbud, teknologin som utvecklas snabbt och livliga diskussioner om för- och nackdelar med olika drivkrafter kan också förvirra många enligt Alaviiri. Detta framgår också av resultatet från enkäten Vardagsgranskning, enligt vilket 16 procent av respondenterna inte kunde säga vilken drivkraft de nu skulle välja i en bilaffär.

- Många undrar säkert hur bilpriserna och återförsäljningsvärdena kommer att utvecklas under 2020-talet, hur snabbt tekniken utvecklas och till exempel hur de politiska besluten kommer att påverka bilkostnaderna. Tyvärr kan man inte förutspå framtiden helt, så vid bilköp betonas det personliga bruksvärdet: för vilken användning och för vilka behov bilen köps.

- Och även om du inte köper en ny bil så lönar det sig att alltid underhålla den gamla. Inte ens en ny bil fungerar som ny, om den inte underhålls och repareras eller om den körs så att den slits. En välfungerande bil är också oftast en säkrare och miljövänligare bil.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades sammanlagt av 1 027 personer 15 - 21 januari. De representerar landets befolkning i åldrarna 15–74 år, förutom Åland. Enkäten genomfördes av Kantar TNS och dess felmarginal är cirka 3,1 procentenheter.