Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

En femtedel av olycksfallen på arbetsplatser sker i korridorer och passager - genom att minska olycksfallen kunde arbetsgivarna spara över 100 miljoner euro

19.2.2021 - Arbetsliv

Vart femte olycksfall på arbetsplatser inträffar i korridorer och passager. Enligt LokalTapiolas ersättningsstatistik skadar sig arbetstagare ofta lite allvarligare i dessa arbetsolycksfall och sjukledigheterna är till och med en vecka längre än vid olycksfall som inträffar annanstans. Att minska arbetsolycksfallen är enligt specialisten en helhet som består av många saker och börjar från lokalitetsplanering och hantering av varuströmmar. Man borde också beakta mänskliga faktorer i arbetssätten; möjliggöra oavbruten koncentration, minska mängden saker som görs och övervakas samtidigt och fästa uppmärksamhet på den psykiska belastningen som man vet ökar risken för arbetsolycksfall.

Vart femte olycksfall på arbetsplatser inträffar i passager och på underlag enligt statistik över arbetsolycksfall. Största delen av skadorna som inträffar i passager beror på att en arbetstagare faller, ramlar, halkar eller hoppar.

På basis av LokalTapiolas ersättningsstatistik leder olycksfallen på arbetsplatser, vilka sker i passager och på underlag, årligen till att arbetsinsatsen för över 1 000 personer går förlorad. Genom att minska dessa arbetsolycksfall kunde arbetsgivarna årligen spara till och med 135 miljoner euro.

Man borde redan vid planeringen av utrymmen fästa uppmärksamhet på arbetets smidighet och säkerhet. God ordning och renlighet på arbetsplatsen och att saker förvaras på sina rätta platser betonas i vardagen.

- Det är också bra att se till att det faktiskt finns plats för alla saker och att de finns på de avtalade platserna. Detta påverkar direkt produktiviteten. Och det borde annars också i bakgrunden till arbetet finnas strävan efter att inga olycksfall inträffar och att alla kan ta sig hem tryggt och friska efter arbetsdagen, konstaterar LokalTapiolas chefspecialist inom hantering av personrisker Jaana Luomanen.

Längre sjukledigheter, svårare skador

I Finland inträffar årligen över 100 000 arbetsolycksfall. Enligt LokalTapiolas ersättningsstatistik orsakas en tredjedel av ersättningarna som betalas för arbetsolycksfallen av brister i passager och på underlag och den genomsnittliga frånvaron till följd av dem är 18 dygn.

- Eftersom människorna rör sig mycket i sina arbetsmiljöer, betonas passager och underlag som orsaker till olycksfallen. Arbetsolycksfallen till följd av dem orsakar typiskt dislokationer, vrickningar och försträckningar för vilka man betalar en aning mera ersättningar än normalt.

Förlorad arbetsinsats berör inte bara en enskild bransch

År 2019 snubblade eller föll man nästan 20 000 gånger i korridorer och passager. Arbetsplatsolycksfall som inträffar i korridorer eller på underlag är inte en sak som bara berör en enskild bransch eller yrkesgrupp.

- Inom undervisnings- och vårdbranschen sker det olycksfall av samma typ som inom byggbranschen. En lärare kan till exempel falla över en ryggsäck som ligger på golvet, en skötare kan snubbla på ledningar för vårdutrustning i ett trångt utrymme eller man kan gå i en dåligt belyst korridor på en byggarbetsplats. Säkerheten för människornas gångrutter borde kontrolleras överallt och man borde fästa uppmärksamhet på fria gångrutter, tillräcklig belysning och i överlag på att sakerna finns på sina rätta platser. Om man i arbetsuppgifterna rör sig utomhus, orsakar vinterförhållandena sina egna risker.

Engagera personal i arbetsutvecklingen

Arbetet borde granskas som en helhet och inte bara med tanke på minskning av olycksfall. Det är viktigt att de mänskliga egenskaperna anpassas enligt arbetets krav. Det har också identifierats att den psykiska belastningen har ett samband med olycksfallen.

- Om man under arbetet samtidigt måste iaktta många olika saker och arbetet ofta avbryts, ökar till exempel sannolikheten för att halka eller snubbla. Processer i anslutning till arbete och sätten att arbeta borde utvecklas och framför allt borde man engagera personalen för att komma med idéer för att utveckla ett tryggare och smidigare arbete. Det är ju de som är specialister inom arbetsuppgiften och arbetssättet i fråga, konstaterar Luomanen.

Arbetsförmågatjänsten

Belöna och engagera arbetstagarna.

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring för företag

Försäkringen kompletterar arbetstagarens skydd på fritiden och förbättrar skyddet under arbetstiden.

Läs mer

Företagets livförsäkring

Livförsäkring för företagare och företag vid allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall.

Läs mer

Företagare, trygga din familj och ditt uppehälle

Vår lösning för företagarens eget skydd skyddar familjen samt tryggar uppehället och företagets kontinuitet.

Läs mer