Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Såhär förbereder sig finländarna på halka – ”Snön kan också överraska inomhus”

2.2.2021 - Säkerhet

Merparten av finländarna förbereder sig på något sätt på halka men årligen sker ändå tusentals fallolyckor. I LokalTapiolas enkät berättade var femte att de undviker att röra sig utomhus när det är mycket halt. Halkan kan överraska oberoende av ålder men det är de äldre som är mest fundersamma.

I år har vi fått njuta av vinterväder överallt i Finland. Det har samtidigt också betytt att de flesta har fått bekanta sig med halt promenadväder. Under de hala dagarna i januari frågade vi finländarna om halkan på något sätt påverkar deras agerande eller motionsvanor.

Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning reserverar över hälften, 52 procent, av finländarna mera tid för resor när det är halt. Det är också vanligt att man fäster mera uppmärksamhet på valet av skor: över en tredjedel (40 %) berättar att de alltid väljer skor med så bra grepp som möjligt eller har skaffat dubb- eller friktionsskor eller halkskydd för skor (38 %). Många försöker också välja en rutt som plogats eller sandats (39 %), följer noggrannare väderleksprognoser och varningar (35 %) och undviker att cykla (28 %).

Nästan var femte (19 %) berättar att de försöker att undvika att motionera eller röra sig utomhus när det är mycket halt. Av över 65-åringarna gör var tredje såhär medan det i de yngre åldersklasserna är mera sällsynt. Av resultaten framgår över lag att det bland de äldre åldersgrupperna är vanligare med alla slags sätt att förbereda sig än bland tjugo-trettio åringar och att kvinnor förbereder sig bättre på halkan än män.

Bara var tionde upplever att halkan inte alls påverkar deras beteende.

- Alla vet hur det känns när benen nästan ger vika. Fallrisken ökar under vintern också i bekanta omgivningar. På gårdsplanen hemma kan isen under snön överraska och man kan förlora balansen när man skottar snö. I städer inträffar fallolyckor i situationer där trottoaren är snötäckt och man väljer att gå runt via ett halt körfält. Även snön som följer med in kan överraska: till exempel ingångarna till affärerna är ofta hala under vintern säger, LokalTapiolas specialist inom ersättningstjänster Sari Laakso.

Tusentals olycksfall under vinterperioden

Halkningsolyckorna är en av de vanligaste personskadorna som försäkringsbolagen ersätter. Årligen behöver allt som allt tiotusentals personer vård för halkskador i Finland. Till exempel har Institutet för hälsa och välfärd uppskattat, att cirka 4 600 patienter årligen får vård på bäddavdelningar och cirka 11 000 patienter vårdas i öppenvården på grund av olycksfall som beror på halkningar vintertid.

När man halkar skadar man vanligtvis handen, sidan eller vristen. Benbrott, försträckningar och kontusioner är de vanligaste skadorna. Som värst kan en halkning ge skallskador och man kan till och med mista livet. För äldre människor kan följderna bli värre på grund av sämre balans och skörare organ.

- Att förbereda sig på halkan är dock ingen åldersfråga utan en omständighetsfråga. Vintertid sker i allmänhet mycket fallolyckor för arbetsresenärer. Under denna coronavinter har antalet arbetsresor minskat men försiktighetens betydelse betonas när man rör sig eller motionerar utomhus eftersom det nu finns mindre möjligheter till inomhusmotion, säger Laakso.

I enkäten Vardagsgranskning frågades också om hur bra finländarna i allmänhet anser sig vara medvetna om hur halt det är utomhus. En klar majoritet, totalt 91 %, berättade att de oftast eller ganska ofta vet om det är halt ute eller inte. Halkan överraskar dock ganska ofta eller nästan alltid en liten del av dem som svarade på enkäten.

- Halkan kan speciellt överraska i samband med förändringar i väder. Till exempel om det snabbt blir mildare eller temperaturen börjar visa plus kan fukten som bildats på markytan göra marken hal. På samma sätt ökar snön som fallit på isen eller snöfall som försämrar sikten antalet besök på hälsovårdscentraler.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades sammanlagt av 1 027 personer 15–21 januari. Respondenterna representerar Finlands befolkning i åldrarna 15–74 år, med undantag av Åland. Enkäten genomfördes av Kantar TNS och felmarinalet är cirka 3,1 procentenheter.

Sex sätt att förebygga fallolyckor vid halka

  1. Reservera mera tid för resor.
  2. Välj skor enligt före. Dubbskor eller halkskydd förebygger fall effektivt.
  3. Fundera ut rutten i förväg. Undvik genvägar och föredra sandade gator.
  4. Beakta varningar. Gångvädret kan du till exempel kolla på Meteorologiska institutets webbplats.
  5. Koncentrera dig när du går – kolla åtminstone inte mobilen.
  6. Ge respons på underhållet av gårdsplan och trafikleder. Sandning och snöröjning hjälper även andra att hålla sig på benen.

Om olycksfall eller sjukdom överraskar, kan du som kund i LokalTapiola kontakta HälsoHjälpen. I tjänsten betjänar sjukskötarna och läkarna på distans varje dag kl. 7–23. Du kan använda HälsoHjälpen då du har en barn-, sjukkostnads-, olycksfalls- eller reseförsäkring i LokalTapiola.